foxtitude

พฤศจิกายน 21, 2566

ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ดูแลอย่างไร ทานอาหารและใช้ชีวิตอย่างไรให้ดี

• ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ดูแลอย่างไรดี
• ผู้ป่วยสูงวัย ออกกำลังกาย และดูแลตัวเองอย่างไร
• ดูแลจิตใจ เพิ่มกำลังใจอย่างไร

foxtitude

ตุลาคม 16, 2565

ถามตอบ : ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และการดูแล

💭 ยาพุ่งเป้า
💭 สูตรยาต่างๆ
💭 ไม่ตอบสนองต่อการรักษา ทำอย่างไร
💭 ระยะสุดท้าย ดูแลอย่างไร
💭 ทานอะไรแล้วดี

foxtitude

ตุลาคม 16, 2565

มะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์แบบเรื้อรัง ชนิดบีเซลล์ (CLL) / มะเร็งต่อมน้ำเหลือง SLL

เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแบ่งตัวช้า เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ โดยมีความผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างเดินทางในกระแสเลือดจนกลายเป็นมะเร็ง

foxtitude

ตุลาคม 15, 2565

แนวทางการรักษา และดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง MM

แนวทางการรักษาแต่ละระยะ การตอบสนอง และการดูแล กินอาหารดี ทำกิจกรรมที่เหมาะ กับปัจจุบัน และผ่อนคลาย

foxtitude

ตุลาคม 5, 2565

สาเหตุและอาการของมะเร็งเม็ดเลือดขาว MM

มะเร็ง MM เกิดจากการกลายพันธุ์ของเม็ดเลือด มาดูกันว่ากลายพันธุ์อย่างไรบ้าง
แล้วอาการ CRAB คืออะไร

foxtitude

ตุลาคม 5, 2565

มีลำไส้เปิดหน้าท้อง จะอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน

ชวนทำความเข้าใจลำไส้เปิดหน้าท้อง (ทวารใหม่/ทวารเทียม)

💩 ลักษณะอุจจาระบอกอะไร และควรปรับอย่างไร ใช้ถุงรองรับแบบไหนดี ตัดแป้นรองถุงอย่างไร ทำอย่างไรเมื่อเป็นแผล
🚿 อาบน้ำ ทำงาน ใส่เสื้อผ้า ทานอาหาร ออกกำลังอย่างไรดี
✨ ดูแลลำไส้เปิดอย่างไรในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์เสริมมีอะไรบ้าง

foxtitude

กันยายน 22, 2565

foxtitude

กันยายน 22, 2565

เทคนิคการใช้ชีวิตเมื่อมีถุงทวารเทียม

คุณสมบัติ ประธานชมรมมะเร็งลำไส้ใหญ่ฯ จะพาเราค่อยๆ เรียนรู้เรื่องทวารใหม่

🥗 กินอะไรได้บ้าง กินอย่างไรให้รู้สึกสบาย
🚿 อาบน้ำ ยกของอย่างไร ออกกำลังกายได้ไหม
✨ แนะนำอุปกรณ์เสริม เพื่อชีวิตที่สบายขึ้น

foxtitude

กันยายน 20, 2565

Warning: Undefined array key "offset_start" in /home/613938.cloudwaysapps.com/avdabadsgx/public_html/wp-content/themes/plant/inc/template-tags.php on line 122
-+=