รู้ทันมะเร็งโรคเลือดชนิดหายาก MPN
รู้ทันมะเร็งโรคเลือดชนิดหายาก MPN

มะเร็งโรคเลือด คืออะไร

What is Blood Cancer ?

มะเร็งโรคเลือดคือมะเร็งที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือด ไขกระดูก ระบบต่อมน้ำเหลือง และระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งปัจจัยของการแข็งตัวของเลือด

มะเร็งโรคเลือดที่พบได้บ่อย ได้แก่
มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งไขกระดูก แต่ยังมีมะเร็งโรคเลือดชนิดอื่นๆด้วย

มะเร็งโรคเลือด MPN

MPN Blood Cancer

เป็นชื่อรวมของมะเร็งโรคเลือด ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ต้นกำเนิดที่ทำหน้าที่ผลิตเม็ดเลือด นำไปสู่การผลิตเซลล์เม็ดเลือดมากเกินปกติอย่างรวดเร็ว เป็นมะเร็งที่พบได้ยาก
โดยความผิดปกติแบ่งเป็น 3 ต้นตอ

คลิกที่รูปเพื่ออ่านเพิ่มเติมได้เลย
MPN ชนิดเกล็ดเลือดสูง Polycythemia

เลือดข้น

Polycythemia Vera (PV)
ร่างกายมีการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติ
MPN ชนิดเกล็ดเลือดสูง Thrombocythemia

เกล็ดเลือดสูง

Essential Thrombocythemia (ET)
ร่างกายมีการผลิตเกล็ดเลือดมากกว่าปกติ ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแท้จริง
MPN ชนิดพังผืดในไขกระดูก Myelofibrosis

พังผืดในไขกระดูก

Myelofibrosis (MF) 
มีการสร้างพังผืดในไขกระดูก ซึ่งส่งผลให้ไขกระดูกไม่สามารถผลิตเม็ดเลือดแดงได้ตามปกติ

มะเร็งโรคเลือดชนิดต่างๆ

Types of Blood Cancer

คลิกที่รูปเพื่ออ่านเพิ่มเติมได้เลย

เรื่องราวจากผู้ป่วย

Patient Experience

เมื่อทราบว่าเป็นมะเร็ง แต่ละคนรู้สึกอย่างไร อยู่ได้นานไหม รวมถึงมาดูกันว่า
ประสบการณ์การรักษา และการใช้ชีวิตระหว่างและหลังการรักษาเป็นอย่างไรบ้าง

การใช้ชีวิตร่วมกับมะเร็งโรคเลือดชนิดเลือดข้น (PV)

เริ่มจากยกมือขวาไม่ขึ้น ขยับมือไม่ได้ จึงไปรักษา คุณชัยศร รักษาโรคเลือดข้นมา 25 ปีแล้ว มาดูกันว่าประสบการณ์การรักษาเป็นอย่างไร

การใช้ชีวิตร่วมกับมะเร็งโรคเลือดชนิดเกล็ดเลือดสูง (ET)

เริ่มจากเลือดออกตามไรฟัน มีอาการบ้านหมุนบ่อยขึ้น อาการคล้ายน้ำในหูไม่เท่ากัน แต่ถ้าตรวจเลือดแล้วก็พบว่าผิดปกติ มาดูกันว่าผู้ป่วยท่านนี้รักษาอย่างไร แล้วหลังการรักษาอาการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไร แล้วตอนนี้มีมุมมองอย่างไร

ประสบการณ์จากคุณณัฐจิตรา

การใช้ชีวิตร่วมกับมะเร็งโรคเลือดชนิดพังผืดในไขกระดูก (MF)

ประสบการณ์ 15 ปีของคุณอัญชัน โนรี อาการเริ่มจากอาเจียน ม้ามโต พอเจาะไขกระดูก เลยทราบว่าเป็นพังผืดในไขกระดูก มาดูกันว่ารักษาแล้วเป็นอย่างไร ใช้ชีวิตอย่างไร สภาพจิตใจเป็นอย่างไร

ผู้ป่วย MPN

อาการที่แสดงของโรคจะแตกต่างกันแม้จะอยู่ในสภาวะโรคเดียวกัน อย่างไรก็ตาม มีอาการบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า (Fatigue), ซีดจาง (Anemia), คัน (ltching), เหงื่อออกมากผิดปกติในตอนกลางคืน (Night sweat) และปวดกระดูก (Bone pain) บางรายอาจมีไข้ และน้ำหนักลด เป็นต้น ในผู้ป่วยบางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนเรื่องลิ่มเลือดอุดตัน

รู้จักกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งโรคเลือด

Patient Group

เพื่อแลกเปลี่ยนกำลังใจ เรียนรู้วิธีการรับมือและการอยู่กับมะเร็งแต่ละชนิด

คลิกเพื่อเข้าร่วมแต่ละกลุ่มได้เลย

พันธมิตร

Partners

-+=