แบ่งปันประสบการณ์

  • ประสบการณ์ดูแลคนในครอบครัวที่เป็นมะเร็ง
    🦝 ประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มเห็นความผิดปกติจนจบการรักษา

    💭 รักษาอย่างไร ตัดสินใจอย่างไร 💭 รับมืออย่างไร ในเรื่องอารมณ์ ความรู้สึก ปัญหาที่เจอ ? 💭 ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไร + การดูแลตัวเอง 💭 มุมมองต่อมะเร็งที่เปลี่ยนไป + มีอะไรอยากฝากให้ผู้ดูแล
  • ประสบการณ์การรักษามะเร็งเต้านมที่ลุกลาม
    🦝 ประสบการณ์การรักษาตั้งแต่พบเชื้อจนจบการรักษา

    💭 เป็นอะไรบ้าง ปรับตัวอย่างไร 💭 มีการใช้แผนการรักษาทางเลือกบ้างไหม ? 💭 ช่วงโควิดทำอย่างไร 💭 ฯลฯ
-+=