ความหมายคำ

ความหมายคำต่างๆ พอเป็นโรคแล้วจะเจอคำใหม่ๆ ไม่คุ้นเคยมากมาย เรามาทำความเข้าใจกันว่า แต่ละคำหมายถึงอะไร เช่น วินิจฉัย อุบัติการณ์ หน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นต้น

foxtitude

มีนาคม 24, 2565

การดูแลตัวเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด

การเตรียมความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ เข้าใจขั้นตอนการรักษาและรับรู้ผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นจากการรักษาเป็นสิ่งสำคัญ

ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปรับกิจกรรมการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมในช่วงรับการรักษาได้ดี

foxtitude

พฤศจิกายน 3, 2564

ทำความรู้จักโรคมะเร็งกันเถอะ

หนังสือเพื่อให้รู้และเข้าใจในโรคมะเร็ง อ่านง่ายและให้ความรู้สึกเป็นกันเอง เพื่อให้ท่านได้เห็นความสำคัญและทำความเข้าใจในโรคมะเร็ง การปฏิบัติตัว และการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง . . .

foxtitude

กันยายน 6, 2564