รดน้ำต้นไม้แห่งชีวิตด้วยการให้ความเข้าใจ

ผู้ป่วยไม่ชอบความสงสารและเห็นใจ แต่ต้องการความเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่

เรามักคุ้นเคยกับคำว่าสงสารและเห็นใจ คนป่วยจำนวนมากไม่ชอบความสงสารและเห็นใจ แต่ต้องการความเข้าใจมากกว่า เข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการที่เขากำลังเผชิญอยู่ หากจะให้ความช่วยเหลือก็ต่อเมื่อเขาร้องขอหรือยอมรับ มิใช่การยัดเยียดหรือบังคับ

-+=