คำถามที่ควรถามแพทย์ผู้รักษา

คำถามที่ควรถามแพทย์ผู้รักษา

โรคมะเร็งเป็นโรคที่มีความซับซ้อน การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งจึงมีความยากลำบากท่านและครอบครัวสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโรคของท่าน การไปพบแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ การสื่อสารเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการรักษาจากแพทย์อาจต้องใช้เวลามากกว่าการพบแพทย์เพียง 1 ครั้ง ขณะเดียวกัน แพทย์จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อที่จะเลือกวิธีการดูแลรักษาที่เหมาะสมให้ เป็นที่น่าเสียดายว่า แพทย์หนึ่งท่านอาจต้องดูแลผู้ป่วยจำนวนมากในแต่ละวัน บางครั้งแพทย์อาจให้เวลากับท่านเพียงผู้เดียวได้ไม่เต็มที่ จึงต้องมีทีมการรักษา ซึ่งอาจประกอบด้วยแพทย์ประจำบ้าน พยาบาล เภสัชกร ร่วมในการดูแลท่าน

ก่อนที่ท่านจะไปพบแพทย์ ควรเตรียมตัวเกี่ยวกับข้อมูลที่จะถาม และพยายามให้การสื่อสารข้อมูลเป็นลักษณะแลกเปลี่ยนกันระหว่างท่านกับแพทย์

คำถามที่เลือกมาใช้ในการสนทนากับแพทย์ผู้รักษา

ต่อไปนี้เป็นคำถามบางประการที่ท่านอาจเลือกมาใช้เพื่อสนทนากับแพทย์ผู้รักษาท่าน

เป็นมะเร็งชนิดใด ระยะอะไร รักษาแล้วหายขาดไหม

• เป็นมะเร็งหรือเนื้อร้ายจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงเนื้องอกไม่ร้ายแรง
• เป็นมะเร็งของอวัยวะใด
• โรคมะเร็งเป็นมากน้อยเพียงใด อยู่ในระยะที่เท่าใด
• ถ้าเป็นระยะแพร่กระจาย มีโรคกระจายไปที่อวัยวะใดบ้าง มากน้อยเพียงใด
• ควรตรวจเพิ่มเติมอะไรบ้าง
• การรักษามีผลต่อโอกาสหายขาดหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

ทราบได้อย่างไรว่าโรคเริ่มกำเริบ

• โรคมักจะกำเริบอย่างไร เมื่อใด จะทราบได้อย่างไรว่าโรคเริ่มจะกำเริบ
• ทำอย่างไรจึงสามารถลดความเสี่ยงที่โรคจะกำเริบ

รักษาอย่างไรได้บ้าง

• เป้าหมายของการรักษาคืออะไร หวังผลหายขาดหรือบรรเทาอาการ
• ควรใช้การรักษาวิธีใดบ้าง เช่น ผ่าตัด รังสีรักษา รับยาเคมีบำบัด
• ข้อดีข้อเสียของการรักษาแต่ละวิธีมีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรประสิทธิภาพต่างกันอย่างไร
• ลำดับขั้นตอนของการรักษาแต่ละวิธีเป็นอย่างไร
• ควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนการรักษา เช่น อาหาร การออกกำลังกาย การลางาน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

รักษาทางเลือกได้หรือไม่ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

• ควรรักษาด้วยยาสมุนไพร หรือรักษาทางเลือกวิธีอื่นร่วมด้วยได้หรือไม่ มีข้อดีข้อเสียอย่างไร
• ถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม จะค้นหาได้จากที่ไหน อย่างไร

ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะไปพบแพทย์ ควรเตรียมตัวเกี่ยวกับข้อมูลที่จะถาม และพยายามให้การสื่อสารข้อมูลเป็นลักษณะแลกเปลี่ยนกันระหว่างท่านกับแพทย์ ปัจจุบันมีข้อมูลมากมายที่ไม่ได้รับการกลั่นกรอง โดยเฉพาะข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ท่านควรเลือกรับทราบข้อมูลที่มีประโยชน์ ไม่ได้หวังที่จะขายสินค้าใดๆ ให้กับท่าน ถ้าท่านไม่มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง ควรสอบถามเพิ่มเติมจากแพทย์ของท่าน

ขอบคุณ

-+=