การฝึกสติกับผู้ป่วยมะเร็ง

การฝึกสติกับผู้ป่วยมะเร็ง

ในปัจจุบันการแพทย์แผนตะวันตกได้นำการฝึกสติ และสมาธิมาใช้กับผู้ป่วยมะเร็ง การฝึกสติ และสมาธิเป็นที่ยอมรับว่ามีผลดีต่อผู้ป่วย อาการเจ็บปวดลดลง คุณภาพชีวิตดีขึ้น จิตใจปลอดโปร่ง โรคมะเร็งดีขึ้น

การฝึกสติมีหลายวิธีตามคำแนะนำของพญ. สุธิดา สุวรรณเวโช แพทย์อายุรศาสตร์ สาขามะเร็งวิทยา และโลหิตวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

  • ฝึกสติในท่านอน (Total Relaxation)
  • ฝึกให้รู้จักตามลมหายใจในขณะดำเนินชีวิตประจำวัน
  • ฝึกให้รู้ตัวขณะเดินและขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของร่างกายในชีวิตประจำวัน
  • ฝึกรับรู้อารมณ์และความคิด
  • การฝึกสติ และสมาธิกับโรคมะเร็งเป็นประจำ จะส่งผลดีอย่างไร ติดตามได้ในคลิปด้านล่างนี้

ขอบคุณเนื้อหาจาก

  1. การฝึกสติกับผู้ป่วยมะเร็ง https://lungandme.com/living-with-cancer/13
-+=