มะเร็งรังไข่ ภัยเงียบของคุณผู้หญิง Ep.1

พันธุกรรมกับมะเร็งรังไข่

ยีนทางพันธุกรรมกับโรคมะเร็งรังไข่และการป้องกันโรค
พบหมอมะเร็ง โดยสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย EP.2

มะเร็งรังไข่ ภัยเงียบของคุณผู้หญิง สาเหตุของการเกิดมะเร็งรังไข่ยังไม่สรุปแน่นอน แต่มักจะเกิดในสตรีที่อายุค่อนข้างมาก สตรีที่มีการตกไข่บ่อยๆซ้ำต่อเนื่องเป็นเวลานาน สตรีที่ไม่มีบุตร ปัจจุบันนี้ตรวจพบว่าความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่างก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งรังไข่ จึงเป็นสาเหตุให้พบหญิงในตระกูลเดียวกันเป็นมะเร็งรังไข่ร่วมกันได้บ่อย ๆ

-+=