อยู่ร่วมอย่างสบายใจกับโรคมัลติเพิลมัยอิโลมา (มะเร็งไขกระดูก MM)

โครงการ Cancer Academy
หัวข้อ “อยู่ร่วมอย่างสบายใจกับโรคมัลติเพิลมัยอิโลมา (มะเร็งไขกระดูก MM)”

🔔 มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง ร่วมกับ กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัลติเพิลมัยอิโลมา (Multiple Myeloma : MM)
📢 ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมโครงการ Cancer Academy หัวข้อ “อยู่ร่วมอย่างสบายใจกับโรคมัลติเพิลมัยอิโลมา (มะเร็งไขกระดูก MM)” ฟรี!!

🩸 มะเร็งไขกระดูกมัลติเพิลมัยอิโลมา
⭐ แนวทางการรักษาเป็นอย่างไร
💕 การดูแลแบบประคับประคอง
🎗 การใช้ยาในปัจจุบัน
💭 พบปะพูดคุยกับอดีตผู้ป่วย ผู้ดูแล และเทคนิคการใช้ชีวิต

โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
👨‍⚕️ พญ. ธีรยา พัววิไล
อาจารย์หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
👨‍⚕️พญ. ชุติมา คุณาชีวะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.ศิริราช

📆 วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566
⏰ เวลา 14.00 – 16.00 น.


ลงทะเบียนฟรี!!! เพื่อเข้าร่วมการอบรมและถามคำถามคุณหมอ

📌 ท่านสามารถแชร์ประสบการณ์แบ่งปันกำลังใจหรือข้อสงสัยและมีคำถามในระหว่างการบรรยายได้ในระบบ comment ของช่องทางการรับชม ทางผู้ประสานงานการการอบรม จะนำไปรวมเพื่อถามในห้องถ่ายทอดสดต่อไป

🎥 รับชม Live ย้อนหลังที่ Facebook: Thai Cancer Society

สรุปเนื้อหาจากกิจกรรม

-+=