หน่วยบริการรักษาโรคมะเร็ง ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง หรือสิทธิ 30 บาท) เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง สามารถเข้ารักษาที่หน่วยบริการที่พร้อมให้บริการ * ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ด เพื่อใช้สิทธิบัตรทอง ก่อนรับบริการทุกครั้ง

การรักษาโรคมะเร็งใช้เครื่องมือและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกันไป สถานพยาบาล/โรงพยาบาลแต่ละที่ก็มีทรัพยากรที่ครอบคลุมแตกต่างกันไป

ดูรายชื่อสถานพยาบาล แบ่งตามเขต

เขต 1 เชียงใหม่

เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

เขต 2 พิษณุโลก

ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

เขต 3 นครสวรรค์

กำแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี

เขต 4 สระบุรี

นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

เขต 5 ราชบุรี

กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี

เขต 6 ชลบุรี

จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว

เขต 7 ขอนแก่น

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

เขต 8 อุดรธานี

นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี

เขต 9 ราชสีมา

ชัยภูมิ นครราชสีมาบุรีรัมย์ สุรินทร์

เขต 10 อุบลราชธานี

มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

เขต 11 สุราษฎร์ธานี

ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล

เขต 12 สงขลา

ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล

เขต 13
 • กรุงเทพมหานคร
 • กรุงเทพฯ สมุทรปราการ

  (อัพเดทเมื่อ 23 ม.ค. 2565)

  เขต 1 เชียงใหม่

  จังหวัดโรงพยาบาลสังกัด
  เชียงรายรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์รัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  เชียงใหม่รพ.นครพิงค์รัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  เชียงใหม่รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอเอกชน
  เชียงใหม่รพ.จอมทองรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  เชียงใหม่รพ.ฝางรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  เชียงใหม่รพ.สันป่าตองรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  เชียงใหม่รพ.สันกำแพงรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  เชียงใหม่รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รัฐนอก สธ.
  น่านรพ.น่านรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  พะเยารพ.พะเยารัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  พะเยารพ.เชียงคำรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  แพร่รพ.แพร่รัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  แม่ฮ่องสอนรพ.ศรีสังวาลย์รัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ลำปางรพ.มะเร็งลำปางรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ลำปางรพ.ลำปางรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ลำพูนรพ.ลำพูนรัฐในสธ. (สังกัด สป.)

  เขต 2 พิษณุโลก

  จังหวัดโรงพยาบาลสังกัด
  ตากรพ.แม่สอดรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ตากรพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  พิษณุโลกสถานพยาบาลรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เอกชน
  พิษณุโลกรพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร รัฐนอก สธ.
  พิษณุโลกรพ.พุทธชินรารัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  เพชรบูรณ์รพ.เพชรบูรณ์รัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  สุโขทัยรพ.สุโขทัยรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  สุโขทัยรพ.ศรีสังวรสุโขทัยรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  อุตรดิตถ์รพ.อุตรดิตถ์รัฐในสธ. (สังกัด สป.)

  เขต 3 นครสวรรค์

  จังหวัดโรงพยาบาลสังกัด
  กำแพงเพชรรพ.กำแพงเพชรรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ชัยนาทรพ.ชัยนาทนเรนทรรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ชัยนาทรพ.มโนรมย์รัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ชัยนาทรพ.สรรพยารัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  นครสวรรค์รพ.สวรรค์ประชารักษ์รัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  พิจิตรรพ.พิจิตรรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  อุทัยธานีรพ.อุทัยธานีรัฐในสธ. (สังกัด สป.)

  เขต 4 สระบุรี

  จังหวัดโรงพยาบาลสังกัด
  นครนายกรพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯรัฐนอก สธ.
  นครนายกรพ.นครนายกรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  นนทบุรีรพ.พระนั่งเกล้ารัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  นนทบุรีรพ.ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรัฐนอกสธ.
  ปทุมธานีรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรัฐนอก สธ.
  ปทุมธานีรพ.ปทุมธานีรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ปทุมธานีรพ.มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรีรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  พระนครศรีอยุธยารพ.เสนารัฐนอก สธ.
  พระนครศรีอยุธยารพ.พระนครศรีอยุธยารัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ลพบุรีรพ.มะเร็งลพบุรีรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ลพบุรีรพ.อานันทมหิดล ลพบุรีรัฐนอก สธ.
  ลพบุรีรพ.บ้านหมี่รัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ลพบุรีรพ.พระนารายณ์มหาราชรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  สระบุรีรพ.สระบุรีรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  สระบุรีรพ.พระพุทธบาทรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  สิงห์บุรีรพ.สิงห์บุรีรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  สิงห์บุรีรพ.อินทร์บุรี รัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  อ่างทองรพ.อ่างทอง รัฐในสธ. (สังกัด สป.)

  เขต 5 ราชบุรี

  จังหวัดโรงพยาบาลสังกัด
  กาญจนบุรีรพ.พหลพลพยุหเสนารัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  กาญจนบุรีรพ.มะการักษ์รัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  นครปฐมรพ.นครปฐมรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ประจวบคีรีขันธ์รพ.ประจวบคีรีขันธ์รัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ประจวบคีรีขันธ์รพ.หัวหินรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  เพชรบุรีรพ.พระจอมเกล้ารัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ราชบุรีรพ.ราชบุรีรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ราชบุรีรพ.บ้านโป่งรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ราชบุรีรพ.โพธารามรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ราชบุรีรพ.ดำเนินสะดวกรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  สมุทรสงครามรพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  สมุทรสาครรพ.กระทุ่มแบนรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  สมุทรสาครรพ.บ้านแพ้วรัฐพิเศษ
  สมุทรสาครรพ.สมุทรสาครรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  สุพรรณบุรีรพ.เจ้าพระยายมราชรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  สุพรรณบุรีรพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17รัฐในสธ. (สังกัด สป.)

  เขต 6 ชลบุรี

  จังหวัดโรงพยาบาลสังกัด
  จันทบุรีรพ.พระปกเกล้ารัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ฉะเชิงเทรารพ.พุทธโสธรรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ชลบุรีรพ.แหลมฉบังรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ชลบุรีรพ.พนัสนิคมรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ชลบุรีรพ.มะเร็งชลบุรีรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ชลบุรีรพ.ชลบุรีรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ชลบุรีรพ.บ้านบึงรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ชลบุรีรพ.มหาวิทยาลัยบูรพารัฐนอกสธ.
  ชลบุรีรพ.บางละมุงรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ชลบุรีรพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชารัฐพิเศษ
  ชลบุรีรพ.เฉพาะทางมะเร็งขนาดเล็กแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชาเอกชน
  ชลบุรีรพ.โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนครขนาดเล็กเอกชน
  ตราดรพ.ตราดรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ปราจีนบุรีรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ระยองรพ.ระยองรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  สมุทรปราการรพ.สมุทรปราการรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  สระแก้วรพ.สระแก้วรัฐในสธ. (สังกัด สป.)

  เขต 7 ขอนแก่น

  จังหวัดโรงพยาบาลสังกัด
  กาฬสินธุ์รพ.เขาวงรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  กาฬสินธุ์รพ.กาฬสินธุ์รัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ขอนแก่นรพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรัฐนอก สธ.
  ขอนแก่นรพ.ขอนแก่น รัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ขอนแก่นรพ.ชุมแพรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  มหาสารคามรพ.มหาสารคาม รัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  มหาสารคามรพ.สุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคามมรัฐนอกสธ.
  ร้อยเอ็ดรพ.ร้อยเอ็ดรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ร้อยเอ็ดรพ.เกษตรวิสัย รัฐในสธ. (สังกัด สป.)

  เขต 8 อุดรธานี

  จังหวัดโรงพยาบาลสังกัด
  นครพนมรพ.นครพนมรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  บึงกาฬรพ.บึงกาฬรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  เลยรพ.เลยรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  เลยรพ.วังสะพุงรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  สกลนครรพ.วานรนิวาสรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  สกลนครรพ.สกลนครรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  สกลนครรพ.สว่างแดนดินรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  หนองคายรพ.ท่าบ่อรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  หนองคายรพ.หนองคายรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  หนองบัวลำภูรพ.หนองบัวลำภูรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  อุดรธานีรพ.กุมภวาปีรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  อุดรธานี รพ.อุดรธานี รัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  อุดรธานีรพ.มะเร็งอุดรธานีรัฐในสธ. (สังกัด สป.)

  เขต 9 ราชสีมา

  จังหวัดโรงพยาบาลสังกัด
  ชัยภูมิรพ.ชัยภูมิรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ชัยภูมิรพ.แก้งคร้อรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ชัยภูมิรพ.จัตุรัสรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ชัยภูมิรพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  นครราชสีมารพ.ครบุรีรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  นครราชสีมารพ.ค่ายสุรนารีรัฐนอกสธ.
  นครราชสีมารพ.ประทายรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  นครราชสีมารพ.พิมายรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  นครราชสีมารพ.เทพรัตน์นครราชสีมารัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  นครราชสีมารพ.โชคชัยรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  นครราชสีมารพ.ปากช่องนานารัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  นครราชสีมารพ.มหาราชนครราชสีมารัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  นครราชสีมารพ.สีคิ้วรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  นครราชสีมารพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรัฐนอกสธ.
  นครราชสีมารพ.บัวใหญ่รัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  นครราชสีมารพ.ด่านขุนทดรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  บุรีรัมย์รพ.บุรีรัมย์รัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  บุรีรัมย์รพ.นางรองรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  บุรีรัมย์รพ.สตึกรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  สุรินทร์รพ.ปราสาทรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  สุรินทร์รพ.สังขะรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  สุรินทร์รพ.สุรินทร์รัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  สุรินทร์รพ.ท่าตูมรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  สุรินทร์รพ.ศีขรภูมิรัฐในสธ. (สังกัด สป.)

  เขต 10 อุบลราชธานี

  จังหวัดโรงพยาบาลสังกัด
  มุกดาหารรพ.มุกดาหารรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ยโสธรรพ.ยโสธรรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ศรีสะเกษรพ.เลิงนกทารัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ศรีสะเกษรพ.กันทรลักษ์รัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  อำนาจเจริญรพ.ศรีสะเกษรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  อุบลราชธานีรพ.อำนาจเจริญรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  อุบลราชธานีรพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  อุบลราชธานีรพ.มะเร็งอุบลราชธานีรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  อุบลราชธานีรพ.สรรพสิทธิประสงค์รัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  อุบลราชธานีรพ.เดชอุดมรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  อุบลราชธานีรพ.วารินชำราบรัฐในสธ. (สังกัด สป.)

  เขต 11 สุราษฎร์ธานี

  จังหวัดโรงพยาบาลสังกัด
  กระบี่รพ.กระบี่รัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  ชุมพรรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์รัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  นครศรีธรรมราชรพ.ทุ่งสงรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  นครศรีธรรมราชรพ.มหาราชนครศรีธรรมราชรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  นครศรีธรรมราชรพ.สิชลรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  พังงารพ.ตะกั่วป่ารัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  พังงารพ.พังงารัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  หนองคายรพ.วชิระภูเก็ตรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  สุราษฎร์ธานีรพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานีรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  สุราษฎร์ธานีรพ.สุราษฎร์ธานีรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  สุราษฎร์ธานีรพ.เกาะสมุยรัฐในสธ. (สังกัด สป.)

  เขต 12 สงขลา

  จังหวัดโรงพยาบาลสังกัด
  ตรังรพ.ตรังรัฐในสธ.(สังกัด สป.)
  นราธิวาสรพ.นราธิวาสราชนครินทร์รัฐในสธ.(สังกัด สป.)
  นราธิวาสรพ.สุไหงโก-ลกรัฐในสธ.(สังกัด สป.)
  ปัตตานีรพ.ปัตตานีรัฐในสธ.(สังกัด สป.)
  พัทลุงรพ.พัทลุงรัฐในสธ.(สังกัด สป.)
  ยะลารพ.ยะลารัฐในสธ.(สังกัด สป.)
  ยะลารพ.เบตงรัฐในสธ.(สังกัด สป.)
  สงขลารพ.นาหม่อมรัฐในสธ.(สังกัด สป.)
  สงขลารพ.หาดใหญ่รัฐในสธ.(สังกัด สป.)
  สงขลารพ.สงขลารัฐในสธ.(สังกัด สป.)
  สงขลารพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รัฐนอก สธ.
  สตูลรพ.สตูลรัฐในสธ.(สังกัด สป.)

  เขต 13 กรุงเทพมหานคร

  จังหวัดโรงพยาบาลสังกัด
  กรุงเทพฯรพ.จุฬาภรณ์รัฐนอก สธ.
  กรุงเทพฯรพ.พระมงกุฎเกล้ารัฐนอก สธ.
  กรุงเทพฯรพ.รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรัฐนอก สธ.
  กรุงเทพฯคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรัฐนอก สธ.
  กรุงเทพฯรพ.ศิริราชรัฐนอก สธ.
  กรุงเทพฯรพ.ตำรวจรัฐนอกสธ.
  กรุงเทพฯรพ.เจริญกรุงประชารักษ์รัฐนอก สธ.
  กรุงเทพฯรพ.ทหารผ่านศึกรัฐนอก สธ.
  กรุงเทพฯรพ.ตากสินรัฐนอก สธ.
  กรุงเทพฯรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ารัฐนอก สธ.
  กรุงเทพฯรพ.ภูมิพลอดุลยเดชรัฐนอก สธ.
  กรุงเทพฯรพ.กลางรัฐนอก สธ.
  สมุทรปราการรพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์รัฐนอก สธ.
  กรุงเทพฯรพ.เลิดสินรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  กรุงเทพฯรพ.ราชวิถีรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  กรุงเทพฯรพ.นพรัตนราชธานีรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  กรุงเทพฯสถาบันประสาทวิทยารัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  กรุงเทพฯสถาบันมะเร็งแห่งชาติรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  กรุงเทพฯสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีรัฐในสธ. (สังกัด สป.)
  กรุงเทพฯรพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยรัฐพิเศษ
  กรุงเทพฯรพ.วัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง ขนาดกลางเอกชน
  กรุงเทพฯนวมินทร์ (โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่)เอกชน
  กรุงเทพฯรพ.มงกุฎวัฒนะเอกชน
  กรุงเทพฯรพ.เพชรเวช (โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่)เอกชน
  กรุงเทพฯรพ.แพทย์ปัญญา (โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่)เอกชน
  กรุงเทพฯรพ.บางมด (โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่)เอกชน
  กรุงเทพฯรพ.ประชาพัฒน์ (โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่)เอกชน
  กรุงเทพฯรพ.กล้วยน้ำไทเอกชน
  กรุงเทพฯรพ.เฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ ขนาดเล็กเอกชน
  กรุงเทพฯรพ.ทั่วไปขนาดเล็กสหวิทยาการมะลิเอกชน
  -+=