Cancer Anywhere
มะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้ ที่พร้อม

มะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้ ที่พร้อม

เรียบเรียงขั้นตอนให้ง่ายกับการเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์(บัตรทอง) โดยมูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง

Cancer Anywhere ให้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอย และครอบคลุมทุกขั้นตอนการรักษา

Cancer Anywhere ช่วยให้ได้รับบริการการรักษาครอบคลุมทุกกระบวนการ ในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและใกล้บ้านโดยเร็วที่สุด

สามารถรักษาข้ามเขต ข้ามจังหวัดได้ แต่จะต้องเป็นโรงพยาบาลที่รองรับสิทธิบัตรทองเท่านั้น และจะมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานให้ตั้งแต่เริ่มต้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ใบส่งตัวแต่อย่างใด

การเข้ารับการรักษามะเร็งในโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยมีสิทธิการรักษา ปกติแล้วจะต้องรอตรวจ และรอการรักษาตามคิวของผู้ป่วย ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้มักจะใช้เวลานาน หลายขั้นตอน จึงอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการมากขึ้นและเพิ่มระยะของมะเร็งได้

นโยบายนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าสู่ระบบบริการและได้รับการรักษาพยาบาลด้วยความรวดเร็ว ทั้งยังรองรับการส่งต่อไปรับการรักษายังโรงพยาบาลต่างพื้นที่ที่มีความพร้อมโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ดูและฟังเนื้อหาแบบ Live สด ได้ที่ https://fb.watch/7j9om56xBI/

Cancer Anywhere ดีอย่างไร

สิทธิบัตรทอง ใช้เวลานาน

เนื่องจากกระบวนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีสิทธิบัตรทอง ค่อนข้างใช้ระยะเวลานาน ผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมากจะต้องเดินทางมายังโรงพยาบาลแต่เช้าเพื่อรอตรวจกับแพทย์ และบางคนจะต้องเสียเวลาในการทำเรื่องเพื่อขอใบส่งตัวหลายครั้ง (หลายแห่งมีการกำหนดวันขอใบส่งตัวได้ ระยะเวลาที่ขอแล้วแต่ที่จะกำหนด ส่วนวันเสาร์ อาทิตย์ก็หยุดให้บริการ) เพื่อนำไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลอื่นๆ ที่มีความพร้อมมากกว่า

ปัญหาการส่งตัว

การส่งตัวผู้ป่วยหลายครั้งก็มีปัญหาเรื่องข้อมูลและประวัติการรักษาที่ไม่ครบถ้วน ทำให้ผู้ป่วยจะต้องกลับไปขอข้อมูลต่างๆ จากโรงพยาบาลต้นสังกัดอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งหลายคนไม่ได้รับการรักษาในระยะเวลาที่เหมาะสม และอาจทำให้อาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่พัฒนาไปเป็นอีกระยะหนึ่งได้

เกิดเป็นนโยบาย Cancer Anywhere

ดังนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้จัดทำนโยบาย “Cancer Anywhere นโยบายมะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้ ที่มีความพร้อม” ขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอย และครอบคลุมทุกขั้นตอนการรักษา

“Cancer Anywhere นโยบายมะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้ ที่พร้อม” คืออะไร

นโยบาย Cancer Anywhere เป็นนโยบายที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง ให้ได้รับบริการการรักษาครอบคลุมทุกกระบวนการ ในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและใกล้บ้านโดยเร็วที่สุด สามารถรักษาข้ามเขต ข้ามจังหวัดได้ แต่จะต้องเป็นโรงพยาบาลที่รองรับสิทธิบัตรทองเท่านั้น และจะมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานให้ตั้งแต่เริ่มต้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ใบส่งตัวแต่อย่างใด

ประโยชน์ที่ผู้ป่วยมะเร็งจะได้รับ

 1. ผู้ป่วยมะเร็งและญาติผู้ดูแลได้รู้ศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลล่วงหน้า 
 2. การส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งจะทำได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาทำใบส่งตัว โดยจะมีเจ้าที่ประสานงานให้ 
 3. ผู้ป่วยมะเร็งไม่ต้องเดินทางเพื่อขอประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลต้นสังกัด เนื่องจากมีการใช้ระบบฐานข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล
 4. ผู้ป่วยมะเร็งทราบว่าเป็นโรคอะไร ระยะไหน รักษาอะไรมาบ้าง เป็นข้อมูลย้อนกลับมาถึงผู้ป่วย
 5. ผู้ป่วยย้ายหน่วยบริการ ได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน

ใครรับบริการได้บ้าง

 1. คนไทยทุกคนที่ใช้ สิทธิบัตรทอง
  คลิกเพื่อเช็คสิทธิบัตรทอง
 2. ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วเท่านั้น
 3. ผู้ที่ต้องการรักษาในโรงพยาบาลรัฐบาล
 4. ผู้ที่ได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดด้วยสิทธิบัตรทอง
 5. มีบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเพื่อยืนยันตัวตน

ขั้นตอนบริการ Cancer Anywhere

สำหรับผู้ป่วยเก่า

 1. เมื่อต้องการย้ายโรงพยาบาล ให้ทำการแจ้งเรื่องกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลก่อน (ถ้าโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยรักษาอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่โรงพยาบาลต้นสังกัด จะต้องทำการแจ้งเรื่องไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัดที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าก่อน)
 2. ผู้ป่วยกับผู้ประสานงานปรึกษากัน ด้วยข้อมูลต่างๆ เพื่อเลือกโรงพยาบาลรัฐแห่งใหม่
 3. เมื่อทำการปรึกษาเรื่องโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการประสานงานในการส่งต่อผู้ป่วย
 4. ผู้ป่วยจะได้รับบัตรนัดในแอปพลิเคชั่น Cancer Anywhere เพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐบาลปลายทางต่อไป

สำหรับผู้ป่วยใหม่

 1. ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง
 2. ทำการปรึกษากับเจ้าหน้าที่ว่าต้องการรักษาที่โรงพยาบาลเดิมที่ตรวจวินิจฉัย หรือต้องการย้ายไปรักษาที่อื่น (ถ้าโรงพยาบาลที่ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย ไม่ใช่โรงพยาบาลต้นสังกัด จะต้องทำการแจ้งเรื่องไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัดที่มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าก่อน)
 3. ผู้ป่วยกับผู้ประสานงานปรึกษากัน ด้วยข้อมูลต่างๆ เพื่อเลือกโรงพยาบาลรัฐแห่งใหม่
 4. เมื่อทำการปรึกษาเรื่องโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการประสานงานในการส่งต่อผู้ป่วย
 5. ผู้ป่วยจะได้รับบัตรนัดในแอปพลิเคชั่น Cancer Anywhere เพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐบาลปลายทางต่อไป
 6. ผู้ป่วยที่เข้าร่วมนโยบาย เจ้าหน้าที่จะติดตั้งแอปพลิเคชั่น Cancer Anywhere ให้กับผู้ป่วย เพื่อใช้ในการดูข้อมูลนัดหมายการตรวจ การทำเคมีบำบัด หรือการฉายรังสี และใช้แสดงข้อมูล QR Code หรือเลข Token กับทางเจ้าหน้าที่ และจะมีการจองคิวการตรวจและการรักษาในวันและเวลาที่ผู้ป่วยสะดวกให้ทันที

แอพ Cancer Anywhere

 • ดูประวัติการรักษาโรคมะเร็งของผู้ป่วย และใช้ส่งต่อประวัติผู้ป่วย
 • เพื่อให้โรงพยาบาลปลายทางเข้าถึงข้อมูลการวินิจฉัยโรคมะเร็ง และประวัติการได้รับการรักษาของผู้ป่วยด้วยวิธีการรักษาต่างๆ ได้แก่ ผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา
 • เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อข้อมูลที่ครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว ทำให้เกิดการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลปลายทางได้อย่างแม่นยำและลดระยะเวลาการรอคอยการรักษา
 • หากไม่มีแอพ แค่แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาล พร้อมยื่นบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ก็ดำเนินการได้เช่นกัน เพียงแต่จะติดตามประวัติการรักษาไม่ได้

android ดาวน์โหลดที่นี่
iOS ดาวน์โหลดที่นี่

เครื่องมือของเจ้าหน้าที่ ในนโยบายนี้

โดยการดำเนินการทั้งหมดในนโยบายนี้ เจ้าหน้าที่จะใช้งานอยู่ 3 โปรแกรมหลักๆ ได้แก่

 1. โปรแกรม TCB Plus
  ระบบข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งแต่ละคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นคนลงทะเบียนในระบบให้ ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแล้วเท่านั้น
 2. Cancer Anywhere Application
  แอปพลิเคชั่นของผู้ป่วยมะเร็งแต่ละคนที่ต้องติดตั้งไว้ หลังลงทะเบียนกับ TCB Plus แล้ว โดยในแอปพลิเคชั่นจะมีข้อมูลผู้ป่วยเบื้องต้น และยังมีรหัสที่ใช้อนุญาตเจ้าหน้าที่ ในการเข้าถึงประวัติการรักษามะเร็งของผู้ป่วยแต่ละคน ใน TBC Plus
 3. โปรแกรม The One
  ระบบจองคิวการรักษาเครื่องมือเฉพาะทางของโรคมะเร็ง เช่น คิวเครื่องฉายรังสี คิวเมมโมแกรม คิว CT Scan คิว MRI โดยที่เจ้าหน้าที่จะเป็นคนจองให้ และมอบบัตรนัดให้ผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลปลายทางต่อไป

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Cancer Anywhere สามารถใช้กับผู้ป่วยมะเร็งแบบไหนบ้าง

ตอบ : ใช้ได้กับผู้ป่วยมะเร็งทุกคน ได้ทุกโรคมะเร็ง ได้ทุกระยะ

ถ้ายังเสียค่าใช้จ่ายมากมายในการรักษามะเร็ง อยากเปลี่ยนมารับการรักษาฟรี หรือลดค่าใช้จ่าย ต้องทำอย่างไร

ตอบ : ผู้ป่วยจะต้องแจ้งเรื่องที่โรงพยาบาลต้นสังกัดที่ตนเองมีสิทธิบัตรทองก่อน ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาได้จาก สปสช. จึงจะสามารถเข้าร่วมนโยบายนี้ และได้รับการรักษาฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายในการรักษาน้อยลง

มีโรงพยาบาลไหนบ้างที่รองรับ Cancer Anywhere

ตอบ : โรงพยาบาลรัฐบาลทุกที่ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่พร้อมบริการแล้วได้ (กำลังรวบรวมข้อมูลนะคะ จะใส่ให้ภายในวันศุกร์ 23 พ.ย. นี้ค่ะ)

การย้ายโรงพยาบาลช่วงโควิด สามารถทำได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

ตอบ : สามารถทำได้ แต่โรงพยาบาลปลายทางจะมีขั้นตอนคัดกรองความเสี่ยงก่อน ยิ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ต่างจังหวัด ผู้ป่วยอาจจะต้องเสียเวลากักตัวก่อนพบแพทย์ตามนัดหมาย ขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติของจังหวัดนั้นๆ ดังนั้น ถ้าโรงพยาบาลเดิมหรือโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ใกล้บ้านมีความพร้อมมากกว่า ให้ย้ายไปรักษาที่นั่นจะเป็นทางที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้รับการรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด

พบปัญหา หรือ สอบถามข้อสงสัย

 • โทร. 1330 สายด่วน สปสช. ตลอด 24 ชั่วโมง
 • หรือ Line Official : @CancerAnywhere
 • หรือ สอบถามโดยตรงกับโรงพยาบาล หรือหน่วยให้บริการ

ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล โรงพยาบาลต้นสังกัด ได้ที่

https://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml


ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายได้ที่

Facebook มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง Thai Cancer Society : TCS https://www.facebook.com/thaicancersociety 

LineSquare อาสาเพื่อนมะเร็ง

https://line.me/ti/g2/5j93qwNV7iFRWFXKDE6vdA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default 

** เนื่องจากเป็นนโยบายที่เพิ่งเริ่มดำเนินการ อาจจะติดขัด ไม่ราบรื่นบ้าง ถ้าไป รพ. แล้วเกิดปัญหา เช่น โรงพยาบาลไม่ทราบเรื่อง ไม่อยู่ในโครงการ (เช็คโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการ cancer anywhere) ติดต่อ 1330 หรือ สถาบันมะเร็ง ได้เลย

มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง คือ ใคร

มูลนิธิเครือข่ายมะเร็งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่เติบโตมาจาก Thai Cancer Society หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ชมรมเพื่อนมะเร็งไทย”

 • เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ป่วยและอดีตผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ดูแล แพทย์ และพยาบาล
 • เพื่อทำงานด้านจิตอาสา ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง และขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานด้านมะเร็งเป็นหลัก
 • เป้าหมายหลัก คือ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย อดีตผู้ป่วย และผู้ดูแล
 • โดยมีกิจกรรมการอบรม พัฒนา ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง การสร้างสรรค์สื่อ การสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับภาครัฐและเอกชน