สถานพยาบาลไหนบ้าง ที่รองรับ Cancer Anywhere

ประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง หรือสิทธิ 30 บาท) เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง สามารถเข้ารักษาที่หน่วยบริการที่พร้อมให้บริการ * ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ด เพื่อใช้สิทธิบัตรทอง ก่อนรับบริการทุกครั้ง

การรักษาโรคมะเร็งใช้เครื่องมือและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกันไป สถานพยาบาล/โรงพยาบาลแต่ละที่ก็มีทรัพยากรที่ครอบคลุมแตกต่างกันไป

การรักษาโรคจึงวินิจฉัยเฉพาะบุคคลไปว่าควรรับการรักษาอย่างไร แล้วจึงพิจารณาว่าสามารถรักษาที่ไหนได้บ้าง จึงเป็นที่มาของคำว่า รักษาที่ไหนก็ได้ที่พร้อม(รักษา)

หน่วยบริการที่พร้อม ที่ไหนรักษาอะไรได้

ข้อควรรู้

 • โรงพยาบาลขนาดใหญ่หน่อย จะมีเคมีบำบัดระดับ 1 (รักษาเคมีบำบัดได้ครอบคลุมที่สุด)
 • รังสีรักษา จะมีเฉพาะโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง และโรงพยาบาลขนาดใหญ่
 • โดยหากต้องได้รับการรักษา ด้วยกระบวนการที่สถานพยาบาลที่รักษาอยู่ไม่ครอบคลุม ทางสถานพยาบาลจะทำเรื่องส่งตัวไปรักษาที่อื่นต่อ

ดูรายชื่อสถานพยาบาล ตามความพร้อมในการรักษา

(อัพเดทเมื่อ 23 ม.ค. 2565)

สถานพยาบาลที่ให้บริการ รังสีรักษา

หน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านรังสีรักษา

กรุงเทพฯ

 • รพ.จุฬาภรณ์
 • รพ.พระมงกุฎเกล้า
 • รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (โรงพยาบาลวชิระ)
 • รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • รพ.ศิริราช
 • รพ.ราชวิถี
 • รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 • รพ.เฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพขนาดเล็ก
 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 • รพ.วัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งขนาดกลาง (เอกชน)

ภาคเหนือ

 • รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่
 • รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • รพ.มะเร็งลำปาง จ.ลำปาง
 • สถานพยาบาลรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จ.พิษณุโลก
 • รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
 • รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
 • รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

ภาคกลาง

 • รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
 • รพ.มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 • รพ.มะเร็งลพบุรี จ.ลพบุรี

ภาคตะวันตก

 • รพ.ราชบุรี จ.ราชบุรี
 • รพ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ภาคตะวันออก

 • รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี
 • รพ.มะเร็งชลบุรี จ.ชลบุรี
 • โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งขนาดเล็กแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนครขนาดเล็ก จ.ชลบุรี

ภาคอีสาน

 • รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • รพ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
 • รพ.สกลนคร
 • รพ.มะเร็งอุดรธานี
 • รพ.มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 • รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
 • รพ.มะเร็งอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ภาคใต้

 • รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
 • รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี
 • รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

สถานพยาบาลที่ให้บริการ เคมีบำบัดระดับที่ 1

กรุงเทพฯ

 • รพ.จุฬาภรณ์
 • รพ.พระมงกุฎเกล้า
 • รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • รพ.ศิริราช
 • รพ.ตำรวจ
 • รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
 • รพ.ทหารผ่านศึก
 • รพ.ตากสิน
 • รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 • รพ.กลาง
 • รพ.เลิดสิน
 • รพ.ราชวิถี
 • รพ.นพรัตนราชธานี
 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
 • นวมินทร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.มงกุฎวัฒนะ
 • รพ.เพชรเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่แพทย์ปัญญา
 • รพ.บางมดโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.เฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพขนาดเล็ก

ภาคเหนือ

 • รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
 • รพ.นครพิงค์
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ
 • รพ.จอมทอง
 • รพ.ฝาง
 • รพ.สันป่าตอง
 • รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รพ.น่าน
 • รพ.พะเยา
 • รพ.แพร่
 • รพ.ศรีสังวาลย์
 • รพ.มะเร็งลำปาง
 • รพ.ลำปาง
 • รพ.ลำพูน
 • รพ.แม่สอด
 • รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • รพ.พุทธชินราช
 • รพ.เพชรบูรณ์
 • รพ.สุโขทัย
 • รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
 • รพ.อุตรดิตถ์

ภาคกลาง

 • รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • รพ.นครนายก
 • รพ.พระนั่งเกล้า
 • ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • รพ.ปทุมธานี
 • รพ.มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี
 • รพ.พระนครศรีอยุธยา
 • รพ.มะเร็งลพบุรี
 • รพ.อานันทมหิดล ลพบุรี
 • รพ.บ้านหมี่
 • รพ.พระนารายณ์มหาราช
 • รพ.สระบุรี
 • รพ.สิงห์บุรี
 • รพ.อ่างทอง

ภาคตะวันตก

 • รพ.ดำเนินสะดวก (ระดับ 2)
 • รพ.บ้านแพ้ว
 • รพ.สมุทรสาคร
 • รพ.เจ้าพระยายมราช
 • รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (ระดับ 3)

ภาคตะวันออก

 • รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี
 • รพ.พุทธโสธร
 • รพ.มะเร็งชลบุรี
 • รพ.ชลบุรี
 • รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา
 • รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 • โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งขนาดเล็กแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา
 • รพ.ตราด
 • รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 • รพ.ระยอง
 • รพ.สมุทรปราการ
 • รพร.สระแก้ว

ภาคอีสาน

 • รพ.กาฬสินธุ์
 • รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รพ.ขอนแก่น
 • รพ.ชุมแพ
 • รพ.มหาสารคาม
 • รพ.สุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • รพ.ร้อยเอ็ด
 • รพ.นครพนม
 • รพ.บึงกาฬ
 • รพ.เลย
 • รพ.วานรนิวาส
 • รพ.สกลนคร
 • รพร.สว่างแดนดิน
 • รพร.ท่าบ่อ
 • รพ.หนองคาย
 • รพ.หนองบัวลำภู
 • รพ.กุมภวาปี
 • รพ.อุดรธานี
 • รพ.มะเร็งอุดรธานี
 • รพ.ชัยภูมิ
 • รพ.ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมา
 • รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • รพ.บุรีรัมย์
 • รพ.สุรินทร์
 • รพ.มุกดาหาร
 • รพ.ยโสธร
 • รพ.ศรีสะเกษ
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • รพ.มะเร็งอุบลราชธานี
 • รพ.สรรพสิทธิประสงค์
 • รพร.เดชอุดม
 • รพ.วารินชำราบ

ภาคใต้

 • รพ.กระบี่
 • รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • รพ.ทุ่งสง
 • รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
 • รพ.สิชล
 • รพ.พังงา
 • รพ.วชิระภูเก็ต
 • รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี
 • รพ.สุราษฎร์ธานี
 • รพ.เกาะสมุย
 • รพ.ตรัง
 • รพ.นราธิวาสราชนครินทร์
 • รพ.สุไหงโก-ลก
 • รพ.ปัตตานี
 • รพ.พัทลุง
 • รพ.ยะลา
 • รพ.หาดใหญ่
 • รพ.สงขลา
 • รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รพ.สตูล

สถานพยาบาลที่ให้บริการ เคมีบำบัดระดับอื่น

กรุงเทพฯ

 • รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (ระดับ 3)
 • สถาบันประสาทวิทยา (ระดับ 2)
 • รพ.กล้วยน้ำไท (ระดับ 3)
 • รพ.ทั่วไปขนาดเล็กสหวิทยาการมะลิ (ระดับ 2)

ภาคเหนือ

 • รพ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (ระดับ 2)
 • รพ.เชียงคำ จ.พะเยา (ระดับ 3)
 • รพ.พิจิตร (ระดับ 2)
 • รพ.อุทัยธานี (ระดับ 2)
 • รพ.พิจิตร (ระดับ 2)
 • รพ.อุทัยธานี (ระดับ 2)

ภาคกลาง

 • รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา (ระดับ 2)
 • รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี (ระดับ 2)
 • รพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (ระดับ 2)

ภาคตะวันตก

 • รพ.ดำเนินสะดวก (ระดับ 2)
 • รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (ระดับ 3)

ภาคตะวันออก

 • รพ.บางละมุง (ระดับ 2)

ภาคอีสาน

 • รพ.เลิงนกทา (ระดับ 3)
 • รพ.กันทรลักษ์ (ระดับ 3)
 • รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ระดับ 2)
 • รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ (ระดับ 2)
 • รพ.ปากช่องนานา (ระดับ 3)
 • รพ.นางรอง (ระดับ 2)
 • รพ.ปราสาท (ระดับ 2)

ภาคใต้

 • รพ.ตะกั่วป่า (ระดับ 2)
 • รพ.เบตง (ระดับ 2)
 • รพ.นาหม่อม (ระดับ 3)

สถานพยาบาลที่ให้บริการ Home Chemo

กรุงเทพฯ

 • รพ.จุฬาภรณ์
 • รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • รพ.ราชวิถี
 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ต่างจังหวัด

 • รพ.มะเร็งลพบุรี จ.ลพบุรี
 • รพ.มะเร็งชลบุรี จ.ชลบุรี
-+=