โครงการฝึกอบรมให้คำปรึกษาผู้ป่วยมะเร็ง

โครงการฝึกอบรมให้คำปรึกษาผู้ป่วยมะเร็ง

โครงการฝึกอบรมให้คำปรึกษาผู้ป่วยมะเร็ง

โครงการฝึกอบรมให้คำปรึกษาผู้ป่วยมะเร็ง

(Thai Cancer Academy: Counselling Training Program)

หากคุณเป็น อดีตผู้ป่วยมะเร็ง หรือญาติ
ที่เคยผ่านเรื่องราวความทุกข์ในการรับมือกับมะเร็ง

และตอนนี้คุณอยากจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมโรคให้รู้ทันมะเร็ง เข้าใจเรื่องสิทธิประกันสุขภาพ ฝึกทักษะการพูดคุยกับผู้ป่วยใหม่หรือผู้ป่วยเรื้อรัง รวมถึงสร้างสมดุลให้กับตัวเอง

Thai Cancer Society ภายใต้มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง ร่วมกับมะเร็งวิทยาสมาคม คุณหมอและพยาบาล กลุ่มเครือข่ายผู้ป่วยมะเร็ง ขอเชิญจิตอาสา ที่เป็นผู้ป่วย ผู้รอดชีวิต ญาติผู้ป่วย ผู้ดูแล ผู้ให้บริการ และผู้สนับสนุน สมัครเข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมพัฒนาแกนนำเครือข่ายผู้ป่วยในการให้คำปรึกษาผู้ป่วยมะเร็ง”

วันศุกร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยทางมูลนิธิฯ รับผิดชอบค่าอาหาร ที่พัก และค่าเดินทางตามระเบียบราชการ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กค. นี้ เพียงคลิกที่ http://1ab.in/JO

แจ้งผลยืนยันการสมัครในวันที่ 2 สิงหาคม 2563

📍 ติดตามโครงการ Thai Cancer Academy ได้ที่เพจ Thai Cancer Society Thai Cancer Society : TCS

โครงการฝึกอบรมให้คำปรึกษาผู้ป่วยมะเร็ง

โครงการฝึกอบรมพัฒนาแกนนำเครือข่ายผู้ป่วยในการให้คำปรึกษาผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณ วิทยากร จิตอาสาผู้เข้าร่วมอบรมจากทั่วประเทศ และ สปสช. เป็นอย่างสูง

การจัดงานครั้งนี้ได้เรียนรู้ว่า สังคมไทยมีอาสาสมัครผู้ที่ทำงานเพื่อผู้อื่นอยู่มากมาย และจากจำนวนผู้สมัครมากมายเกินคาด จึงต้องขออภัยที่ไม่สามารถรับทุกคนมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันในรอบแรกนี้ เราจะทะยอยจัดต่อไป และขยายไปทุกภูมิภาคด้วย

-+=