Home Chemotherapy

เพื่อให้เข้าใจ เรียนรู้ รับมือได้ทัน กับโรคมะเร็งลำไส้ และถุงทวารเทียม รวมถึงการปรับตัวปรับใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสิ่งที่ต้องการให้ช่วยเหลือ

foxtitude

กรกฎาคม 26, 2565

มะเร็งลำไส้ รับมือได้ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

ตรวจคัดกรอง และการรักษามะเร็งลำไส้
• ป้องกันได้อย่างไร
• แนวทางการรักษา
• แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้
• เสวนาไขข้อข้องใจ Q&A

foxtitude

มีนาคม 19, 2565

รู้ทัน เข้าใจ ดูแลตัวเอง เมื่อเป็นมะเร็ง Multiple Myeloma

โครงการ Cancer Academy หัวข้อ รู้ทัน..เข้าใจ..ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็น…มะเร็งเม็ดเลือดขาวมัลติเพิลมัยอิโลมา (Multiple Myeloma : MM)

foxtitude

มีนาคม 5, 2565

โภชนาการและอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

เพื่อให้เข้าใจ เรียนรู้ รับมือได้ทัน กับโรคมะเร็งลำไส้ และถุงทวารเทียม รวมถึงการปรับตัวปรับใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสิ่งที่ต้องการให้ช่วยเหลือ

foxtitude

ธันวาคม 18, 2564

อยู่อย่างไรให้ทวารเทียมปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน

☀️ ปัญหาที่พบบ่อยเมื่อมีทวารเทียม
☀️ ทวารเทียมกับแผลเปิดหน้าท้องดูแลอย่างไร
☀️ การปรับกิจวัตรประจำวันเพื่อใช้ชีวิตอยู่กับทวารเทียม

foxtitude

ธันวาคม 7, 2564

Home Chemotherapy และกินอยู่อย่างไรเมื่อมีถุงทวารเทียม

เพื่อให้เข้าใจ เรียนรู้ รับมือได้ทัน กับโรคมะเร็งลำไส้ และถุงทวารเทียม รวมถึงการปรับตัวปรับใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสิ่งที่ต้องการให้ช่วยเหลือ

foxtitude

ตุลาคม 30, 2564

เข้าใจมะเร็งลำไส้ และการใช้ชีวิตที่มีถุงทวารเทียม

เพื่อให้เข้าใจ เรียนรู้ รับมือได้ทัน กับโรคมะเร็งลำไส้ และถุงทวารเทียม รวมถึงการปรับตัวปรับใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสิ่งที่ต้องการให้ช่วยเหลือ

foxtitude

กันยายน 16, 2564

มะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม

เรียนรู้ขั้นตอนการสมัคร การเตรียมตัว และข้อจำกัดของการย้ายโรงพยาบาลในนโยบาย Cancer Anywhere รวมถึงการถามตอบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้ารับบริการ

foxtitude

สิงหาคม 11, 2564

โครงการฝึกอบรมให้คำปรึกษาผู้ป่วยมะเร็ง

เพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมโรคให้รู้ทันมะเร็ง เข้าใจเรื่องสิทธิประกันสุขภาพ ฝึกทักษะการพูดคุยกับผู้ป่วยใหม่หรือผู้ป่วยเรื้อรัง รวมถึงสร้างสมดุลให้กับตัวเอง

foxtitude

สิงหาคม 21, 2563
-+=