ตลับยา

อันนี้ก็ดีอีกเช่นกัน เราซื้อที 4-5 อันเลย ด้วยความที่แม่ต้องกินยาเยอะ เราจะจัดทีเดียวแบบกินได้หลายวัน จะได้ปิดจ็อบกันไป

-+=