ที่ตรวจเบาหวาน

เครื่องตรวจน้ำตาล เบาหวาน

อันนี้ก็อีกอันสำหรับแก๊งผู้ป่วยเบาหวาน เดี๋ยวนี้เครื่องใช้ง่ายมากๆ มีแถบเถิบอะไรแสดงผลชัดเจนเคลียร์ๆ คือไม่ได้วัดผลได้แน่วแน่แท้ตรงเท่าเจาะเลือดที่โรงพยาบาลนะ แต่เอาว่าก็วัดได้ประมาณนึง ให้พอรู้ว่าอะไรเป็นอะไร

-+=