ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนวทาง พัฒนานโยบาย ‘มะเร็งรักษาทุกที่’ เน้นคัดกรอง-รักษาตั้งแต่ระยะแรก

ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนวทางพัฒนานโยบายมะเร็งรักษาทุกที่ Cancer Anywhere

แนะสร้างเครือข่ายหน่วยบริการใน กทม. เพิ่มน้ำหนักการคัดกรองและรักษาตั้งแต่เป็นมะเร็งระยะแรกเริ่ม รวมทั้งให้คำแนะนำผู้ป่วยถึงทางเลือกการดูแลระยะสุดท้ายสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเข้าสู่กระบวนการรักษา

foxtitude

พฤศจิกายน 23, 2566

Warning: Undefined array key "offset_start" in /home/613938.cloudwaysapps.com/avdabadsgx/public_html/wp-content/themes/plant/inc/template-tags.php on line 122
-+=