เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม

เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม

ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามและครอบครัว
ให้การดูแลผู้ป่วยที่เลือกใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพที่บ้าน จนถึงการตายดีที่บ้าน

ยุคสมัยนี้ ผู้ป่วยมีทางเลือกนอกเหนือจากการพึ่งโรงพยาบาล เราสามารถเลือกดูแลกันที่บ้านได้นะครับ

ศ.ดร.นพ. อิศรางค์ นุชประยูร
ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งและชีวาภิบาล

เมื่อความตายรออยู่เบื้องหน้า จึงรู้ว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดในชีวิต

เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของทีมแพทย์และอาสาสมัครที่ตระหนักในแนวคิดการดูแลผู้ป่วยแบบชีวาภิบาล (Palliative care) เพื่อชีวิตที่อยู่อย่างมีความหมายและจากไปอย่างมีความสุขที่บ้าน

ติดต่อ

Facebook: fb.com/yuenyenSE/

โทร.: 092-375-0555, 080-776-6712
อีเมล: [email protected]
Line: yyen2018

ผู้ประสานงาน: คุณแนช
วันเวลาทำการ: ทุกวัน 24 ชั่วโมง

-+=