ทำไมคนรุ่นใหม่ เสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้มากขึ้น

ทำไมคนรุ่นใหม่ เสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้มากขึ้น

ในปี 2018 American Cancer Society เปิดผลการศึกษาใน Journal of the National Cancer Institute โดยพบว่าคนที่เกิดปี 1990 ซึ่งตอนนั้นจะมีอายุ 31 ปี มีความเสี่ยงมะเร็งลำไส้มากกว่าคนที่เกิดปี 1950 2 เท่า

Rebecca Siegel ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาของโรคมะเร็งจาก American Cancer Society กล่าวว่าจะมีคนอเมริกันอายุต่ำกว่า 50 ปี ตรวจพบมะเร็งลำไส้กว่า 18,000 คนในปี 2020

ส่วนในไทย แม้ยังไม่มีรายงานสถิติแนวโน้มคนอายุน้อยเป็นมากขึ้น แต่ข้อมูลจาก Thaihealth Watch พบว่าในภาพรวมทุกวัย คนไทยเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้เพิ่มขึ้น 2.4 เท่าในรอบ 10 ปี (ปี 2009 – 2018) โดยเฉพาะเขตกรุงเทพฯ มีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุด 15 คนต่อ 1 แสนคน เพิ่มขึ้น 1.9 เท่า

ถึงเวลาที่เราต้องตระหนักว่า โรคนี้ใกล้ตัวกว่าที่คิด และเริ่มพบนอกกลุ่มคนสูงวัยมากขึ้น

3 ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลำไส้ ที่คนรุ่นใหม่ควรระวัง ❗

กินเนื้อแดง-เนื้อแปรรูป

เนื้อแปรรูป (เบคอน แฮม ไส้กรอก) หรือเนื้อแดง (เนื้อวัว หมู แกะ) ที่ผ่านการปิ้งย่าง เป็นสาเหตุก่อมะเร็งสำคัญพอๆ กับการสูบบุหรี่

👉 อันตราย: เนื้อแดง-เนื้อแปรรูป มีไขมันเยอะ ย่อยยาก ทำให้อุจจาระค้างในลำไส้ เมื่อผ่านการแปรรูปและปิ้งย่าง ก็ยิ่งเพิ่มสารก่อมะเร็ง โดยการกินเนื้อแดง 1 ขีดต่อวัน เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ 17% ส่วนเนื้อแปรรูปแค่ครึ่งขีดต่อวัน ก็เพิ่มความเสี่ยงถึง 18%

โรคลำไส้อักเสบ (Inflammatory Bowel Disease: IBD)

อาการ คือ ถ่ายวันละหลายรอบ ปวดเกร็งช่องท้อง ท้องเสีย ถ่ายเป็นมูกหรือเลือด

สาเหตุอาจมาจากพันธุกรรม ภูมิต้านทานผิดปกติ หรือพฤติกรรมการกิน

👉 อันตราย: ทำให้เกิดการอักเสบ มีแผล และมีเลือดออกในลำไส้
รวมถึงอาจมีการติดเชื้อซ้ำเติม ภาวะโลหิตจาง หรือลำไส้ตีบตัน
เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ 2-20 เท่า

พฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Behavior)

ขาดการเคลื่อนไหว หรือมีกิจกรรมทางกายไม่ถึง 150 นาทีต่อสัปดาห์

👉 อันตราย: ทำให้ร่างกายเผาผลาญน้อยลง น้ำตาลและไขมันในเลือดสูง

เสี่ยงเป็น “โรคอ้วน” ซึ่งเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้มากกว่าคนปกติ 30-70%

อย่าชะล่าใจไม่ตรวจมะเร็งลำไส้ เพียงเพราะอายุน้อย

แหล่งอ้างอิง

เพจ ลำไส้ศาสตร์

Santarelli RL, Pierre F, Corpet DE. Nutr Cancer. 2008;60(2):131-144.

Tsoi KK, Pau CY, Wu WK, Chan FK, Griffiths S

Sung JJ. Clin Gastroenterol Hepatol. 2009 Jun;7(6):682-688.e1-5.

Stidham RW

Higgins PDR.Clin Colon Rectal Surg. 2018;31(3):168-178.

Bardou M, Barkun AN, Martel M. Gut. 2013 Jun;62(6):933-47.

Cancer Treatment Centers of America

National Cancer Institute (NCI)

Yale Medicine

Thaihealth Watch

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาลเวชธานี

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

-+=