ไม้สามขา / ไม้สี่ขา

อันนี้ของใช้ประจำกายแม่ข้า เนื่องจากเราฝึกนางเดิน (ก็คือเดินด้วยกัน เรากึ่งๆ พยุงอยู่ข้างหลัง) หรือเวลาจะไปอาบน้ำกันในห้องน้ำ นางก็จะใช้ไม้สามขาช่วยเดินไป

เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยเดินที่ดี แนะว่าซื้อแบบวัสดุเคลือบ (แบบซ้าย) แล้วจะดีกว่า เพราะแบบไม่เคลือบใช้ไปนานๆ สนิมขึ้นอ่ะ 555

-+=