สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

Website : http://tsh.or.th/Knowledge
YouTube channel : https://www.youtube.com/channel/UCZHz6kv0Fbkur54bxHEqtbA

สิทธิเลือกในการดูแลคุณภาพชีวิต

พอเป็นมะเร็งแล้ว ก็มีหลายเรื่องพื้นฐานให้ทำความเข้าใจ แนะนำให้ค่อยๆสะสมแต้ม ทำความเข้าใจไปทีละอย่าง สมาคมโลหิตวิทยาฯ ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเลือด และมะเร็งโรคเลือดไว้ให้เข้าใจได้ทันที ชวนไปทำความเข้าใจกันที่เว็บเลย

  • เกล็ดเลือด เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว คืออะไร ทำไมถึงไม่สมดุล ขาดบ้าง เกินบ้าง หลายคนพบว่า เกล็ดเลือดต่ำ เม็ดเลือดแดงต่ำ เม็ดเลือดขาวต่ำ ลองมาทำความเข้าใจทีละอย่างกัน
  • ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งโรคเลือดชนิดต่างๆ
  • การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด
  • -+=