รู้สู้มะเร็ง (E-book)

คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้เข้าใจวิธีป้องกัน และตระหนักที่จะหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง รวมถึงเมื่อถึงเวลาอยู่ร่วมกับมะเร็ง

foxtitude

ตุลาคม 29, 2564

หนังสือ สูญเสีย ไม่เสียศูนย์

ความสูญเสีย (Loss) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ แต่เราสามารถดูแลความโศกเศร้าจากการสูญเสีย (Grief) ไม่ให้เสียศูนย์มากเกินไปได้

foxtitude

กันยายน 16, 2564
-+=