รู้สู้มะเร็ง (E-book)

คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้เข้าใจวิธีป้องกัน และตระหนักที่จะหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

❤️ รู้สัญญาณเตือนการเกิดโรค ปัจจัยเสี่ยงและวิธีหลีกเลี่ยงโรคมะเร็ง
❤️ สู้ เมื่อต้องเผชิญโรคมะเร็ง
❤️ มะเร็ง รู้เร็ว รักษาทัน ป้องกันได้

foxtitude

ตุลาคม 29, 2564

หนังสือ สูญเสีย ไม่เสียศูนย์

“สูญเสีย” แต่ “ไม่เสียศูนย์” คงจะเป็นใจความสําคัญของหนังสือเล่มนี้ ที่ต้องการจะสื่อว่า ความสูญเสีย (Loss) ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ แต่เราสามารถดูแลความโศกเศร้าจากการสูญเสีย (Grief) ไม่ให้เสียศูนย์มากเกินไปได้

foxtitude

กันยายน 16, 2564