เทอร์โมมิเตอร์

Thermometer

ซื้อติดบ้านเลย คือเวลาเกิดอาการไรขึ้น ดิฉันจับวัดไข้ก่อนค่ะ
ที่เหลือสังเกตแล้วว่ากัน #รายงานหมอเช่นเคย