ไม่เร่งรัด ด่วนสรุป หรือกระโจนเข้าสู่เป้าหมาย

บางทีคุยกันครั้งนั้นอาจทำอะไรไม่ได้ ก็ต้องกลับมา แล้วหมั่นไปหาเขาบ่อยๆ จนเขารู้สึกว่าเราแคร์เขาจริงๆ

ในการเป็นผู้ดูแลหรือผู้เยี่ยมไข้ เรามักตกหล่มความอยากช่วยเหลือ ด้วยการจัดการเรื่องต่างๆ ตามแผนที่วางไว้ ควรหยั่งดูท่าทีของผู้ป่วยโดยไม่เร่งรีบ บางทีคุยกันครั้งนั้นอาจทำอะไรไม่ได้ ก็ต้องกลับมา แล้วหมั่นไปหาเขาบ่อยๆ จนเขารู้สึกว่าเราแคร์เขาจริงๆ เราเป็นที่พึ่งของเขาได้ เราเป็นเพื่อนคู่คิดของเขาได้ เราเป็นเพื่อนคู่คิดของเขาได้ และเมื่อเขาพร้อม เขาจะเปิดใจกับเรา

-+=