ระยะของมะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้ไวรักษาได้ก่อน

ระยะของมะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้ไวรักษาได้ก่อน

เราเป็นมะเร็งระยะไหน ?

หนึ่งในคำถามสำคัญเวลาตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ คือ เราเป็นมะเร็งระยะไหน ?!
เนื่องจากระยะจะบ่งบอกถึงการลุกลามและความรุนแรงของโรค

การรู้ระยะของโรคจะช่วยให้แพทย์พยากรณ์โรคและวางแผนการรักษาได้ตรงจุด 🩺
รวมถึงช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจอาการของตัวเองมากขึ้น

มะเร็งลำไส้ใหญ่มีกี่ระยะ ? แต่ละระยะต่างกันอย่างไร ?
เราไปทำความเข้าใจในเบื้องต้นกันค่ะ

ระยะของมะเร็งลำไส้ใหญ่ แบ่งเป็นระยะที่ 0 – 4

ระยะ 0 – 1 เซลล์มะเร็งอยู่เฉพาะที่เยื่อบุลำไส้
ระยะ 2 เซลล์มะเร็งอยู่ในผนังลำไส้หรืออวัยวะใกล้เคียง
ระยะ 3 เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลือง
ระยะ 4 เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปอวัยวะอื่นที่อยู่ไกล เช่น ตับ กระดูก สมอง

การตรวจหาระยะของโรค

แพทย์จะประเมินจากผลตรวจต่างๆ ตัวอย่างเช่น

  • CT Scan หรือ MRI
  • PET scan
  • การผ่าตัดดูต่อมน้ำเหลืองข้างเคียงและผลตรวจชิ้นเนื้อ

โดยปกติยิ่งระยะสูง ความรุนแรงยิ่งมาก อย่างไรก็ตาม มะเร็งระยะเริ่มต้นและระยะแพร่กระจายสามารถรักษาได้ หากตรวจพบได้ไว ดังนั้น อย่ามองข้ามการตรวจคัดกรองกันนะคะ 🔎

แหล่งอ้างอิง

เพจ ลำไส้ศาสตร์

1. American Cancer Society. Survival Rates for Colorectal Cancer. RetrievedDec 2, 2021, from https://www.cancer.org/…/detection…/survival-rates.html

2. The National Comprehensive Cancer Network. NCCN Guidelines for Patients Colon Cancer 2021. RetrievedDec 2, 2021, from https://www.nccn.org/…/content/PDF/colon-patient.pdf

3. มะเร็งระยะลุกลาม. สืบค้น 2 ธันวาคม 2564, จาก https://www.chulacancer.net/patient-list-page.php?id=238

4. ระยะของโรคมะเร็ง. สืบค้น 2 ธันวาคม 2564, จาก https://www.chulacancer.net/faq-list-page.php?id=328

-+=