มะเร็งรังไข่ ภัยเงียบของคุณผู้หญิง Ep.2

ป้องกันมะเร็งรังไข่ ภัยเงียบของคุณผู้หญิง Ep.2

ยีนทางพันธุกรรมกับโรคมะเร็งรังไข่และการป้องกันโรค
พบหมอมะเร็ง โดยสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย EP.2

เนื่องจากมะเร็งรังไข่ในระยะแรกๆ มักไม่แสดงอาการ ดังนั้น การทำอัลตร้าซาวน์ทางช่องท้องหรือทางช่องคลอดเพื่อดูลักษณะและขนาดของรังไข่รวมทั้ง ปริมาณเลือดที่มาเลี้ยงรังไข่ การใส่ใจสังเกตสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกาย การตรวจภายในประจำปี และการตรวจเลือดเพื่อวัดปริมาณสารที่สร้างจากมะเร็งรังไข่ คือ สาร CA125 จึงเป็นวิธีป้องกันที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้หญิง

-+=