น้ำเกลือ

อุปกรณ์สามัญประจำบ้าน มีไว้แล้วดี เป็นศรีแก่ชีวิต เอาไว้ใช้สำหรับล้างทำความสะอาดได้หลายสิ่ง จะล้างแผล ล้างอะไรใดๆ ก็ได้ว่ากันไป

-+=