แปรงฟันบ้วนปากอยู่เสมอ ช่วยลดความเสี่ยงโรคแทรกซ้อนได้

แปรงฟันบ้วนปากอยู่เสมอ ช่วยลดความเสี่ยงโรคแทรกซ้อนได้

แปรงฟันบ้วนปากอยู่เสมอ ช่วยลดเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก จึงช่วยลดความเสี่ยงโรคแทรกซ้อนได้

-+=