ภาวนา

Yoga meditation

มีงานวิจัยที่ทดลองเจาะเลือดจากคนที่ทำสมาธิเป็นประจำมาตรวจ พบว่าเม็ดเลือดขาวทำงานได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้ทำสมาธิ

ส่งผลทำให้มีภูมิต้านทานที่ดี ช่วยเพิ่มโอกาสให้หายจากโรค และอาการดีขึ้นได้

การภาวนามีหลายรูปแบบ แล้วแต่ว่าใครถูกจริตแบบไหน ปฏิบัติแบบไหนแล้วมีความก้าวหน้าในจิตใจ ปล่อยวางได้ ใจโล่ง โปร่ง สบาย เห็นความคิดที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป โดยไม่ยึดติดว่าดีหรือไม่ดี เรารวบรวมการภาวนาแบบต่างๆมาให้ได้ลองกัน

สมาธิ และวิปัสสนา

ป่วยกาย แต่ไม่ป่วยใจ
(เผชิญความป่วยไข้ ด้วยใจที่ปล่อยวาง)

โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

แนะนำภาวนาและเจริญสติ 14 จังหวะ

โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

บรรยากาศแห่งความเมตตา : Compassion

โดย ท่านดาไลลามะ

ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตาม จงพยายามสร้างบรรยากาศแห่งความเมตตา

คำสอนที่มีชีวิต : พุทธศาสนาคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

โดยท่านติช นัท ฮันห์

ท่านติช นัท ฮันห์ เป็นผู้ให้กำเนิดหมู่บ้านพลัม สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติในประเทศฝรั่งเศส และอีกหลายที่รวมถึงในไทย หนึ่งในผู้นำทางจิตวิญญาณระดับโลก มีวิธีการสอนนำความสงบสันติมาสู่จิตใจ ฝึกสติ และเข้าใจความเปลี่ยนไปของธรรมชาติแบบที่เข้าใจง่าย

ติช นัท ฮันห์ คำสอนที่มีชีวิต

What does it mean to go home to yourself

บ้านที่แท้จริงของเราอยู่ที่ปัจจุบันขณะ เมื่อไรที่เราสามารถน้อมใจกลับมาสู่กายได้ กายและใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกัน เราจะอยู่ตรงนั้นได้อย่างเต็มร้อย ซึ่งหมายถึงเรากำลังอยู่ในบ้านที่แท้จริง

How to Deal with Strong Emotions

สมาธิจะคุ้มครอง ไปจนถึงภพชาติหน้า

โดย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร

Group Sitting คำสอนสั้น ปฏิบัติร่วมกันหนึ่งชั่วโมง

โดย ท่านโกเอ็นก้า

บรรยายภาษาอังกฤษ แล้วมีบรรยายแปลเป็นไทยต่อ

ปฏิบัติร่วมกัน ๑ ชั่วโมงดูตารางที่
https://www.thaidhamma.net/

อย่าส่งจิตออกนอก

หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช

ภาวนาในขณะทำสิ่งต่างๆ

Yoga meditation

ฝึกโยคะ


ขอบคุณจากหัวใจ

รูปประจำเรื่องโดย Fa Barboza on Unsplash

-+=