8 เคล็ดลับ ใช้ชีวิตคล่องตัว แม้มีทวารเทียม

“ทวารเทียม” มาจากการผ่าตัดช่องเปิดลำไส้ทางหน้าท้อง เพื่อเป็นช่องขับถ่ายอุจจาระ ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ ผู้ป่วยหลายคนอาจกังวลว่าพอมีทวารเทียมแล้วจะใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องกลิ่น การมีถุงรับของเสียที่หน้าท้อง การรักษาความสะอาด เป็นต้น

แต่ความจริงแล้ว ถ้าเรารู้วิธีดูแลตัวเองและฝึกจนคุ้นชิน
แม้จะมีทวารเทียม ก็สามารถใช้ชีวิตอย่างคล่องตัวได้ค่ะ

⭐ 8 เคล็ดลับใช้ชีวิตคล่องตัว แม้มีทวารเทียม ⭐

  1. ถ่ายของเสียออกเมื่อถึง 1 ส่วน 3 หรือครึ่งถุง
    ซึ่งควรเปลี่ยนแผ่นป้องกันผิวหนังทุก 3-7 วัน หรือเปลี่ยนเมื่อมีอาการแสบคันบริเวณผิวหนังรอบทวารเทียม (แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน)
  2. พกถุงรองรับของเสียและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไปให้เพียงพอ เวลาเดินทางหรือไปทำงาน
  3. สวมเสื้อผ้าใส่สบาย ไม่รัดเกินไป
  4. เลี่ยงอาหารและพฤติกรรมที่ทำให้เกิดแก๊ส เช่น ถั่ว หัวหอม น้ำอัดลม การใช้หลอดดูด
  5. เลี่ยงอาหารเพิ่มกลิ่น เช่น กระเทียม หน่อไม้ฝรั่ง กะหล่ำปี
  6. อาบน้ำผักบัวหรืออ่างอาบน้ำได้ปกติ โดยจะใส่ถุงรองรับของเสียหรือไม่ใส่ก็ได้
  7. โกนขนบริเวณตำแหน่งทวารเทียมให้สั้น ด้วยเครื่องโกนไฟฟ้าหรือกรรไกร เพื่อป้องกันรูขุมขนอักเสบและการหลุดรั่ว
  8. เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายได้ตามปกติ (ยกเว้นกิจกรรมที่มีการกระทบกระทั่งและการยกของหนัก) หากว่ายน้ำ ควรตรวจสอบอายุการใช้งานของแป้นถุงรองรับของเสียก่อน ถ้าพบว่าใกล้หมดอายุก็ให้เปลี่ยนชิ้นใหม่อย่างน้อย 30 นาที และเทของเสียออกก่อนลงว่ายน้ำ

ปัจจุบัน อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยทวารเทียมมีมากขึ้น ถุงรับของเสียถูกออกแบบให้แนบกับหน้าท้องได้ดี สังเกตเห็นได้ยาก ช่วยให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ

หากเรามีความเข้าใจ เราก็จะปรับตัวกับทวารเทียม และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้ 💙

แหล่งอ้างอิง

เพจ ลำไส้ศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มีทวารเทียมทางหน้าท้อง. สืบค้นจาก https://www.si.mahidol.ac.th/…/downl…/121_49_1lg3rf5.pdf

ออสโตมี คลินิก งานการพยาบาลศัลยกรรม กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี. (2559). การดูแลตนเองเมื่อมีทวารใหม่ระบบทางเดินอาหาร. สืบค้นจาก http://www.rajavithi.go.th/…/cd1eb4bc7864844e1af652812e…

-+=