สร้างกำลังปอด ส่งกำลังใจ

Healthy Lung Healthy You : สร้างกำลังปอด ส่งกำลังใจ

ตัวอย่างการร่วมสนุก

เทคนิคหายใจ สร้างกำลังปอด

กติกาการร่วมสนุก

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกดไลก์เป็นแฟนในหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจ Stronger than Cancer
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใช้แอคเคาท์ที่มีตัวตนจริงในเฟซบุ๊ก ซึ่งตรวจสอบได้
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกดไลก์ และแชร์ภาพกิจกรรมแบบ Public (สาธารณะ) เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบได้
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องโพสต์คลิปกิจกรรม “สร้างกำลังปอด” ความยาวไม่เกิน 3 นาที
  • โดยสามารถเลือกกิจกรรม เป่าลูกบอลให้ลอย หรือ เป่าเทียนให้ไม่ดับ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างได้ โดยไม่จำกัดวิธีการเล่น สามารถสร้างสรรค์วิธีการเล่นเพื่อเสริมสร้างกำลังปอด ได้ทั้งสองกิจกรรม
  • และให้คอมเมนต์ (Caption) ข้อความในโพสต์เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยมะเร็งปอด
  • พร้อมกับใส่ #มะเร็งปอด #สร้างกำลังปอดส่งกำลังใจ #healthylunghealthyyou ที่ใต้โพสต์กิจกรรมนี้
  • พร้อม Tag เพื่อน จำนวน 3 คน
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถโพสต์กิจกรรมตามข้อ 4 ได้ ใน 3 ช่องทาง Facebook Instagram และ TikTok
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาได้อย่างครบถ้วน และมียอด Like สูงสุด 10 ท่านแรก มีสิทธิ์รับรางวัลตามประกาศของกิจกรรม และต้องให้ข้อมูล ชื่อ – ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่เป็นความจริง และสามารถติดต่อได้
 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม

เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2564

รางวัล

รางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้ป่วยมะเร็งปอด และประเภทประชาชนทั่วไป
โดยทั้งสองประเภท ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลประเภทละ 10 รางวัล รวม 20 รางวัล ดังนี้

 1. เครื่องฟอกอากาศภายในบ้าน Xiaomi Mi Air Purifier 3C สีขาว 24.00cm มูลค่า 4,390 บาท จำนวน 3 รางวัล
 2. เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ Xiaomi Smart Mi Car Air Purifier มูลค่า 2,490 บาท จำนวน 3 รางวัล
 3. เครื่องวัด PM2.5 มูลค่า 950 บาท 4 รางวัล

การตัดสิน

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่โพสต์คลิป “สร้างกำลังปอด” ตามที่กำหนดและทำตามกติกาได้ครบถ้วน จะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล (สงวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น)
 2. คัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมที่ครบถ้วนและถูกต้องตามกติกา ในวันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ บริษัท ไมโครโฟน จำกัด
 3. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ่านทาง Stronger than Cancer ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
 4. ติดตามรายชื่อผู้โชคดี และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Stronger than Cancer
 5. ผู้ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลผ่านทาง Inbox ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 23:59 น. เท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าร่วมเป็นแฟนเพจ Stronger than Cancer
 2. บริษัท ไมโครโฟน จำกัด ผู้รับมอบหมายดำเนินกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรม หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน หากคณะกรรมการพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตในการร่วมกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือรูปภาพ ที่ไม่เหมาะสม เช่น มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม และเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถใช้ภาพ และข้อความในกิจกรรมนี้ ประกอบการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่กำหนดระยะเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ถือเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกอย่างของกิจกรรมครั้งนี้
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของภาพ และข้อความ ซึ่งจะต้องไม่นำภาพ รวมถึงข้อความของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับภาพ และข้อความนั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัท ไมโครโฟน จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 6. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล และทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีที่เป็นการจัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น
 7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 8. ผู้ที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ขึ้นไป ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของของรางวัล (ถ้ามี) และจะต้องนำหลักฐานเอกสารแสดงตัวตนมารับของรางวัล ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง หากไม่สามารถเสียภาษีหรือมารับของรางวัลได้ ถือว่าสละสิทธิ์
 9. พนักงานของ บริษัท ไมโครโฟน จำกัด และ บริษัทตัวแทนโฆษณา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมนี้
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. สงวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 คน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
 12. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกา และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
 13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
Read more

มาเข้าใจมะเร็งปอดกัน

อะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปอด แล้วจะป้องกันได้อย่างไร มาเข้าใจแบบง่ายๆกัน มีทั้งภาพและคลิปจากคุณหมอ

-+=