รู้สู้มะเร็ง (E-book)

คู่มือ รู้สู้มะเร็ง

รู้สู้มะเร็ง being

คู่มือ “รู้สู้มะเร็ง” นี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้เข้าใจวิธีป้องกัน และตระหนักที่จะหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง 

❤️ รู้สัญญาณเตือนการเกิดโรค ปัจจัยเสี่ยงและวิธีหลีกเลี่ยงโรคมะเร็ง
❤️ สู้ เมื่อต้องเผชิญโรคมะเร็ง
❤️ มะเร็ง รู้เร็ว รักษาทัน ป้องกันได้

เนื้อหาประกอบด้วย 

  • มะเร็งคืออะไร
  • ปฏิทินรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็ง
  • สุขภาพดี…เราเลือกได้
  • มะเร็ง..รักษาได้ เข้าถึงได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

ขอบคุณจากหัวใจ

-+=