เป็นมะเร็ง จะเสียชีวิตไหม ?

เป็นมะเร็ง จะเสียชีวิตไหม

แม้ว่าโรคมะเร็งที่แพร่กระจายไปแล้วเกือบทั้งหมดจะไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ แต่โรคมะเร็งระยะเริ่มต้นส่วนมาก รวมทั้งโรคมะเร็งบางชนิดที่แพร่กระจายแล้ว สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้

โรคมะเร็งที่แม้ว่าจะแพร่กระจายแต่อาจรักษาหายขาดได้ด้วยยาเคมีบำบัดบางชนิด ได้แก่ มะเร็งเม็ดโลหิต มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งลูกอัณฑะมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก มะเร็งไข่ปลาอุก (มะเร็งเนื้อรก)

มะเร็งที่พบบ่อยเมื่อพบในระยะเริ่มต้นสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการผ่าตัด ซึ่งบางครั้งอาจมีการรักษาเสริมด้วยการฉายรังสี หรือการให้ยาเคมีบำบัด ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ

มะเร็งที่พบบ่อย เมื่อพบในระยะเริ่มต้นสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการผ่าตัด ซึ่งบางครั้งอาจมีการรักษาเสริมด้วยการฉายรังสีหรือการให้ยาเคมีบำบัด

มีมะเร็งบางชนิดที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการฉายรังสีร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัด โดยอาจไม่ต้องผ่าตัดร่วมด้วย ได้แก่ มะเร็งช่องปากและคอ มะเร็งทวารหนัก มะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก ระยะมีโรคเข้าต่อมน้ำเหลืองของช่องทรวงอก

การรักษาโรคมะเร็งอาจมีอุปสรรคหลายประการ ไม่เฉพาะโรคมะเร็งที่มีความดุร้ายรุนแรง การเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง การดูแลช่วยเหลือของครอบครัวร่วมไปกับทีมแพทย์ผู้รักษา เป็นปัจจัยที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าวิธีการรักษาที่จะช่วยให้การรักษาบรรลุจุดมุ่งหมายได้

ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การที่ผู้ป่วยลังเลที่จะเข้ารับการรักษา อาจเป็นจากความกลัวต่อผลข้างเคียงของการรักษา ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการรักษา ทำให้ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยหันเข้าหาการรักษาทางเลือก เนื่องจากมีการโฆษณาว่าสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยมีผลข้างเคียงต่ำ หลายครั้งทำให้สูญเสียโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากต้องเสียเวลารอผลจากการรักษาทางเลือก

ยับยั้งและชะลอโรค

มะเร็งที่แพร่กระจายแล้วหลายชนิด สามารถรักษาเพื่อยับยั้งและชะลอโรคไม่ให้ลุกลามรวดเร็วได้ มีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่สามารถมีชีวิตยืนยาวขึ้นอย่างชัดเจน ด้วยการควบคุมโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัดและยาต้านมะเร็งแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) ในบางกรณีมีผู้ป่วยที่สามารถมีอายุยืนยาวเป็นหลายปีได้

การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปัจจุบัน การรักษาโรคมะเร็งมีความก้าวหน้ามากขึ้นอย่างมากในหลายๆ ด้าน ศัลยแพทย์มะเร็งมีความรู้ความชำนาญในการผ่าตัดมากขึ้น มีการพัฒนาเทคนิกการผ่าตัดที่เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคมะเร็งสูงขึ้น โดยอาจมีแผลผ่าตัดที่เล็กลง ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้เร็วขึ้น แพทย์รังสีรักษามีความรู้ความชำนาญมากขึ้น และยังมีเครื่องฉายรังสียุคใหม่ ที่ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยมีผลข้างเคียงน้อยลง มีการพัฒนาคิดค้นยาเคมีบำบัดและยาต้านมะเร็งชนิดใหม่ออกมามากขึ้น ทำให้อายุรแพทย์โรคมะเร็งมีทางเลือกที่จะใช้ยาให้เหมาะสมกับโรคและผู้ป่วยมากขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาการความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็ง ร่วมไปกับการที่มีทีมแพทย์ผู้รักษาที่มีความรู้ความชำนาญในแต่ละด้าน ทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีความหวังในการต่อสู้เอาชนะโรคมะเร็ง

ขอบคุณ

-+=