มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเดินอาหาร มีลักษณะเป็นท่อยาว มีผนังประกอบด้วยกล้ามเนื้อ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 – 8 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 6 ฟุต มีหน้าที่ดูดซึมน้ำจากอาหารที่รับประทานเข้าไป และยังเป็นที่เก็บกากอาหารก่อนที่จะขับถ่ายออกจากร่างกายทางทวารหนัก

มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

มะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากการผิดปกติของเซลล์ที่แบ่งตัวต่อเนื่องโดยไม่สามารถควบคุมได้จนกลายเป็นก้อนขนาดใหญ่ เรียกว่า “เนื้องอกมะเร็ง” เมื่อเร็งเข้าสู่กระแสเลือดหรือทางเดินน้ำเหลืองและไปปรากฎยังส่วนอื่นๆของร่างกายเรียกว่า มะเร็งแพร่กระจาย (Metastasis)

มะเร็งลำไส้ใหญ่

เป็นเซลล์มะเร็งของเนื้อเยื่อลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ซึ่งชนิดที่พบบ่อยเกิดจากเซลล์เยื่อยุผนังลำไส้มีการเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตผิดปกติ กลายเป็นติ่งเนื้อเล็กๆ เรียกว่า โพลิพ (Polyp) จากนั้นติ่งเนื้อจะใช้เวลาหนึ่งในการพัฒนากลายเป็นมะเร็ง การตัดติ่งเนื้องอก (Polyp) ออก สามารถป้องกันไม่ให้ติ่งเนื้อพัฒนากลายเป็นมะเร็งได้ มะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ไม่ได้รับการรักษาอาจลุกลามทะบุผนังลำไส้หรือแพร่กระจายต่อไปยังตับ ปอด เยื่อบุช่องท้อง สมอง หรือกระดูกได้

อยากรู้เกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเพิ่มเติม
อ่านที่เอกสารข้างล่างนี้ได้เลย

ในเอกสารมีเนื้อหาดังนี้

 • ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • เกร็ดความรู้มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • อาการที่บ่งบอกว่าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
 • การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • แนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
 • ระยะของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และวิธีการรักษา
 • การผ่าตัด (Surgery)
 • การฉายแสง (Radiation)
 • เคมีบำบัด (Chemotherapy)
 • การใช้ยามุ่งเป้า (Targeted Therapy)
 • การติดตามผลการรักษา