มะเร็งลำไส้ใหญ่ ใส่ใจป้องกันรักษาได้

มะเร็งลำไส้ ยิ่งตรวจพบไว ยิ่งมีโอกาสหายขาด

มะเร็งลำไส้ ยิ่งตรวจพบไว ยิ่งมีโอกาสหายขาด !

ลำไส้ศาสตร์ ชวนทำความเข้าใจ “อาการเสี่ยงมะเร็งลำไส้” พร้อมคำแนะนำในการ “ตรวจคัดกรอง”

กับ พท.นพ.ไนยรัฐ ประสงค์สุข หัวหน้าศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจ และหันมาใส่ใจสุขภาพลำไส้มากขึ้น

 • อาการเสี่ยงมะเร็งลำไส้
 • ตรวจคัดกรอง
  • ทำไมต้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้
  • ควรตรวจคัดกรองเมื่อไร
  • วิธีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้
  • การเตรียมตัวก่อนส่องกล้อง (ทำลำไส้ให้เคลียร์ที่สุดก่อนส่องกล้อง)
 • ระยะต่างๆ ของมะเร็งลำไส้เป็นอย่างไร
 • ตรวจได้ที่ไหน สิทธิการรักษาเป็นอย่างไร

🎥 รับชมทางออนไลน์ได้ที่ Facebook : ลำไส้ศาสตร์ เพียง 5:58 นาที

-+=