ผ้ายกตัว

อันนี้เหมาะสำหรับคนป่วยที่เป็นอัมพาตเลย แบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย 100% (ไม่เหมือนอัมพฤกษ์นะ อันนั้นใช้ไม่ได้ครึ่งท่อนบนล่าง ไม่ก็ครึ่งซีกซ้ายขวา) ผ้ายกตัวก็ช่วยเรื่องการขนย้าย เคลื่อนย้ายกันไป ก็สะดวกดี

-+=