มะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม

Cancer Anywhere มะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม

Cancer Academy EP.1 : Cancer Anywhere

📢มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง (Thai Cancer Society) ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “Cancer Academy” หัวข้อ “Cancer Anywhere” ฟรี !!!!

พร้อมรับฟังนโยบายสู่การบริการประชาชน เครื่องมือที่ใช้และขั้นตอนการรับบริการ Cancer Anywhere รวมถึงการถาม-ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลการเข้ารับบริการ

⏰ วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 ถึง 16.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar หรือ รับชมการถ่ายทอดสด ได้ที่ Facebook: Thai Cancer Society
ลงทะเบียน ฟรี!!! จำนวน 500 ท่าน คลิก https://bit.ly/2UOUhnn หรือ Scan QR Code
สมัครตั้งแต่วันนี้ – 8 สิงหาคม 2564
ยืนยันผลการลงทะเบียนและรับลิงค์ Zoom ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

🎥 รับชม Live ย้อนหลังที่ Facebook: Thai Cancer Society

Cancer Anywhere Ep1. ตอน “การนำนโยบาย Cancer Anywhere สู่บริการประชาชน”

กล่าวเปิดนโยบาย โดย นพ. จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
การบรรยายเรื่อง “การนำนโยบาย Cancer Anywhere สู่บริการประชาชน” โดย พว. ดร. ชลิยา วามะลุน

 • จุดเริ่มต้นของนโยบาย Cancer Anywhere
 • เป้าหมายของนโยบาย Cancer Anywhere
 • เงื่อนไขการเข้ารับบริการของผู้ป่วยมะเร็ง
 • ขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่

Cancer Anywhere EP.2 ตอน “เครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการ Cancer Anywhere”

หนึ่งในเป้าหมายของนโยบาย Cancer Anywhere คือ การอำนวยความสะดวกใหผู้ป่วยมะเร็ง สามารถเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมได้เร็วที่สุด
แต่การที่จะทำแบบนั้นให้สำเร็จได้ จะต้องอาศัยเครื่องมือและระบบต่างๆที่มีประสิทธิภาพ เราจึงจะพาไปทำความรู้จักกับระบบต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้ในนโยบายนี้

การบรรยายเรื่อง “เครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการ Cancer Anywhere” โดย พว. ดร. อนุชตรา วรรณเสวก

 • ขั้นตอนคร่าวๆของบริการ Cancer Anywhere เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมด
 • รู้จักกับระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง TCB Plus
 • รู้จักกับระบบแอปพลิเคชั่น Cancer Anywhere สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับบริการ
 • รู้จักกับระบบ The One สำหรับจองคิวการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง

Cancer Anywhere EP.3 ตอน “ขั้นตอนการรับบริการ Cancer Anywhere””

สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับบริการ Cancer Anywhere ทั้งผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่ เราจะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้ารับบริการ

ด้วยการบรรยายในหัวข้อ “ขั้นตอนการรับบริการ Cancer Anywhere” โดย พว. ทิพาพร บุญมานะ

 • การเริ่มต้นขอรับบริการ Cancer Anywhere
 • การช่วยประสานงานของเจ้าหน้าที่
 • วิธีขอเข้ารับบริการ Cancer Anywhere สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเก่าและผู้ป่วยมะเร็งใหม่
 • วิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่น Cancer Anywhere

Cancer Anywhere EP.4 ตอน “Q & A ช่วงตอบคำถาม Cancer Anywhere”

ช่วงการตอบคำถามถึงข้อสงสัยใน นโยบาย Cancer Anywhere
ยกตัวอย่างเช่น

 • กระบวนการเข้ารับบริการ
 • โรงพยาบาลที่เข้าร่วมนโยบาย
 • เรื่องสิทธิบัตรทองในโรงพยาบาล
 • การย้ายโรงพยาบาล ในช่วงโควิด
 • การเปลี่ยนจากการรักษามะเร็งที่เสียเงิน เป็นไม่เสียเงินหรือเสียเงินน้อยต้องทำอย่างไร
 • ฯลฯ

-+=