ฟัง “มะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม”

Cancer Anywhere มะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม

Cancer Academy EP.1 : Cancer Anywhere

📢มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง (Thai Cancer Society) ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “Cancer Academy” หัวข้อ “Cancer Anywhere” ฟรี !!!!

พร้อมรับฟังนโยบายสู่การบริการประชาชน เครื่องมือที่ใช้และขั้นตอนการรับบริการ Cancer Anywhere รวมถึงการถาม-ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลการเข้ารับบริการ

⏰ วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564
เวลา 13.00 ถึง 16.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar หรือ รับชมการถ่ายทอดสด ได้ที่ Facebook: Thai Cancer Society

🎥 รับชมกิจกรรมย้อนหลัง ตามหัวข้อ ในคลิปด้านล่างได้เลย

หรือรับชม Live ย้อนหลัง Facebook: Thai Cancer Society

ลงทะเบียน ฟรี!!! จำนวน 500 ท่าน คลิก https://bit.ly/2UOUhnn หรือ Scan QR Code
สมัครตั้งแต่วันนี้ – 8 สิงหาคม 2564
ยืนยันผลการลงทะเบียนและรับลิงค์ Zoom ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

รับชมกิจกรรมย้อนหลัง

Cancer Anywhere Ep1. ตอน “การนำนโยบาย Cancer Anywhere สู่บริการประชาชน”

กล่าวเปิดนโยบาย โดย นพ. จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
การบรรยายเรื่อง “การนำนโยบาย Cancer Anywhere สู่บริการประชาชน” โดย พว. ดร. ชลิยา วามะลุน

 • จุดเริ่มต้นของนโยบาย Cancer Anywhere
 • เป้าหมายของนโยบาย Cancer Anywhere
 • เงื่อนไขการเข้ารับบริการของผู้ป่วยมะเร็ง
 • ขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่

Cancer Anywhere EP.2 ตอน “เครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการ Cancer Anywhere”

หนึ่งในเป้าหมายของนโยบาย Cancer Anywhere คือ การอำนวยความสะดวกใหผู้ป่วยมะเร็ง สามารถเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมได้เร็วที่สุด
แต่การที่จะทำแบบนั้นให้สำเร็จได้ จะต้องอาศัยเครื่องมือและระบบต่างๆที่มีประสิทธิภาพ เราจึงจะพาไปทำความรู้จักกับระบบต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้ในนโยบายนี้

การบรรยายเรื่อง “เครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการ Cancer Anywhere” โดย พว. ดร. อนุชตรา วรรณเสวก

 • ขั้นตอนคร่าวๆของบริการ Cancer Anywhere เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมด
 • รู้จักกับระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง TCB Plus
 • รู้จักกับระบบแอปพลิเคชั่น Cancer Anywhere สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับบริการ
 • รู้จักกับระบบ The One สำหรับจองคิวการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง

Cancer Anywhere EP.3 ตอน “ขั้นตอนการรับบริการ Cancer Anywhere””

สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับบริการ Cancer Anywhere ทั้งผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่ เราจะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้ารับบริการ

ด้วยการบรรยายในหัวข้อ “ขั้นตอนการรับบริการ Cancer Anywhere” โดย พว. ทิพาพร บุญมานะ

 • การเริ่มต้นขอรับบริการ Cancer Anywhere
 • การช่วยประสานงานของเจ้าหน้าที่
 • วิธีขอเข้ารับบริการ Cancer Anywhere สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเก่าและผู้ป่วยมะเร็งใหม่
 • วิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่น Cancer Anywhere

Cancer Anywhere EP.4 ตอน “Q & A ช่วงตอบคำถาม Cancer Anywhere”

ช่วงการตอบคำถามถึงข้อสงสัยใน นโยบาย Cancer Anywhere
ยกตัวอย่างเช่น

 • กระบวนการเข้ารับบริการ
 • โรงพยาบาลที่เข้าร่วมนโยบาย
 • เรื่องสิทธิบัตรทองในโรงพยาบาล
 • การย้ายโรงพยาบาล ในช่วงโควิด
 • การเปลี่ยนจากการรักษามะเร็งที่เสียเงิน เป็นไม่เสียเงินหรือเสียเงินน้อยต้องทำอย่างไร
 • ฯลฯ

-+=