บริจาคเลือด ที่สภากาชาดไทย

บริจาคเลือดให้ผู้ป่วยมะเร็งโรคเลือด

บริจาคโลหิตแต่ละครั้ง ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากกว่า 3 ชีวิต

โลหิต 1 ถุงที่ได้จากการบริจาค จะถูกนำไปปั่นแยกเป็นส่วนประกอบโลหิต 3 ส่วน เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้ตรงตามอาการ การบริจาคโลหิตแต่ละครั้งจึงช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากกว่า 3 ชีวิต

 1. เม็ดเลือดแดง นำไปรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ไขกระดูกฝ่อ ผู้ป่วยที่สูญเสียเลือดจากการผ่าตัดหัวใจ อุบัติเหตุ ตกเลือดจากการคลอดบุตร
 2. เกล็ดเลือด นำไปรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ โรคไข้เลือดออก มะเร็งเม็ดเลือดขาว
 3. พลาสมา นำไปรักษาผู้ที่มีอาการช็อคจากการขาดน้ำ ผลิตเซรุ่มป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี และเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โลหิต 3 ชนิด ได้แก่
  • แฟคเตอร์ 8 (Factor VIII) รักษาโรคฮีโมฟีเลีย (โรคขาดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด)
  • อิมมูโนโกลบูลิน (IVIG) รักษาโรคภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเอง
  • อัลบูมิน (Albumin) รักษาไฟไหม้น้ำร้อนลวก และโรคตับ

ติดต่อลงคิวบริจาคได้ที่ไหน และต้องแจ้งอย่างไร

การบริจาคเลือดกับสภากาชาดไทยสามารถเข้ามาบริจาคได้เลย ไม่จำเป็นต้องจองคิวหรือลงทะเบียนล่วงหน้า

หากต้องการบริจาคเลือดให้ผู้ป่วยมะเร็งโรคเลือด สามารถแจ้งว่า ” ต้องการบริจาคให้ผู้ป่วยมะเร็งโรคเลือด” ได้เลย

บริจาคสเต็มเซลล์

เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดสามารถหายขาดได้

การลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดสามารถหายขาดจากโรคเลือดได้ โดยผู้ป่วยจะรับสเต็มเซลล์ได้เมื่อผู้บริจาคมีผลเนื้อเยื่อเอชแอลเอ (HLA) ตรงกับผู้ป่วยเท่านั้น ซึ่งมีโอกาสยากถึง 1 ใน 10,000

 • หากเป็นพี่น้องท้องเดียวกันจะมีโอกาสตรงกัน 1 ใน 4
 • หากเป็นอาสาสมัครจากคนทั่วไปจะมีโอกาสตรงกัน 1 ใน 10,000

คุณสมบัติเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์

 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • อายุ 18 ถึง 50 ปีบริบูรณ์
 • น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป
 • ไม่มีโรคประจำตัว
 • ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
 • ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วย มาตั้งแต่ปี 2545 สามารถจัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดโลหิตได้ จำนวน 312,601 ราย ซึ่งมีผู้ที่สามารถบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดโลหิตให้กับผู้ป่วยได้จริงเพียง 518 ราย และยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดโลหิตอีก 2,615 ราย อาทิ ผู้ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ลงทะเบียนตอนบริจาคโลหิต

การลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์จะต้องทำพร้อมกับการบริจาคโลหิต โดยต้องเก็บตัวอย่างเลือดเพิ่ม 1 หลอด ไม่เกิน 3 ซีซี เพื่อนำไปตรวจชนิดของเนื้อเยื่อเอชแอลเอ (HLA) และขึ้นทะเบียนรอการจับคู่ หากการตรวจยืนยันผลเอชแอลเอตรงกับผู้ป่วย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจะติดต่อกลับไป พร้อมทำการนัดหมายและเข้าสู่กระบวนการบริจาคสเต็มเซลล์

วิธีบริจาคสเต็มเซลล์

แพทย์จะนัดหมายตรวจความพร้อมของร่างกายก่อนการบริจาคสเต็มเซลล์ 1 เดือน ซึ่งผู้บริจาคจะได้รับการเจาะตรวจนับเม็ดเลือดตรวจสารเคมีในเลือด เอ็กซเรย์ปอด และตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า ผู้บริจาคมีอิสระในการเลือกวิธีการบริจาคสเต็มเซลล์ 2 วิธี ดังนี้

 1. การเก็บสเต็มเซลล์จากกระแสโลหิต โดยเครื่องแยกสเต็มเซลล์อัตโนมัติ
 2. การเก็บสเต็มเซลล์จากไขกระดูก โดยเจาะเก็บบริเวณกระดูกสะโพก

หลังจากการบริจาคสเต็มเซลล์ ผู้บริจาคจะต้องนอนพักที่ โรงพยาบาล 1 วัน จากนั้นจึงกลับไปพักที่บ้านตามปกติ

โดยเจ้าหน้าที่จะติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง ทุกขั้นตอนผู้บริจาคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

วิธีการบริจาคสเต็มเซลล์

ลงทะเบียนเป็นอสาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์

สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ สามารถลงทะเบียนพร้อมกับการบริจาคโลหิตเพื่อเก็บตัวอย่างโลหิตนำไปตรวจเนื้อเยื่อ HLA โดยขึ้นทะเบียนได้ที่

 • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทร. 02-256-4300
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี โทร. 038-278-905
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-938-938
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-424-630
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-418-389

การเตรียมตัวบริจาคโลหิต

 • 🩸 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 5 ชั่วโมง
 • 🩸 สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะบริจาคโลหิต งดบริจาคเมื่อรู้สึกไม่สบาย
 • 🩸 หากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค ให้แจ้งแพทย์/พยาบาล ผู้ตรววจคัดกรองสุขภาพทุกครั้ง
 • 🩸 ดื่มน้ำ 3 – 4 แก้ว ก่อนบริจาคโลหิต ช่วยลดโอกาสการเป็นลมหลังการบริจาคโลหิต
 • 🩸 รับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ แกงกะทิ ขนมหวาน ก่อนมาบริจาคโลหิต 6 ชั่วโมง
 • 🩸 งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง
 • 🩸 งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง
 • 📌 แสดงบัตรประชาชนก่อนบริจาคโลหิตทุกครั้ง

มาตรการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาบริจาคโลหิต

ก่อนบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้จัดเตรียม

 1. จุดกรอกแบบฟอร์มให้กับผู้บริจาคโลหิต เพื่ออัปเดตข้อมูลและคัดกรองสุขภาพตนเองก่อนการบริจาคโลหิต
 2. จุดวัดความดัน เพื่อตรวจเช็คความดันโลหิตของผู้บริจาคต้องอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริจาคโลหิตได้
  • ค่าความดันโลหิต ตัวบน (Systolic) ไม่เกิน 160 มม.ปรอท และไม่ต่ำกว่า 100 มม.ปรอท
  • ค่าความดันโลหิต ตัวล่าง (Diastolic) ไม่เกิน 100 มม.ปรอท และไม่ต่ำกว่า 50 มม.ปรอท
 3. จุดลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคโลหิต เพื่อลงทะเบียนการบริจาคโลหิต แสดงบัตรประจำตัวผู้บริจาคโลหิต และบัตรประชาชน
 4. จุดตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนบริจาคโลหิต เพื่อเจาะปลายนิ้วตรวจความเข้มข้นโลหิต และตรวจหากรุ๊ปเลือดสำหรับผู้บริจาคครั้งแรก และพบแพทย์เพื่อประเมินสุขภาพว่าสามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่
 5. จุดบริการน้ำดื่ม ก่อนบริจาคโลหิตควรดื่มน้ำประมาณ 300 – 500 ซีซี เพื่อให้โลหิตไหลเวียนดี ป้องกันอาการหน้ามืดและเป็นลม

หลังบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีห้องพักหลังบริจาคโลหิต ให้รับเครื่องดื่ม และอาหารว่าง นั่งพัก 10 – 15 นาที ก่อนเดินทางกลับ

 • เป็นเม็ดเลือดตัวที่โตแล้ว ทำหน้าที่ได้
 • เม็ดเลือดทั้ง 3 ชนิดที่ว่านี้ต้องมีจำนวนพอเหมาะพอดี ไม่มากไปไม่น้อยไป ซึ่งมีแหล่งที่สร้างเรียกว่าไขกระดูกอยู่ในโพรงกระดูก ส่วนใหญ่ ผู้ใหญ่ก็อยู่ในกระดูกแบน ๆ เช่น กระดูกกะโหลกศีรษะ กระดูกสันหน้าอก กระดูกสะโพก

มาตรการการป้องกันโรค COVID-19 สำหรับผู้มาบริจาคโลหิต

ผู้บริจาคโลหิต

 • ผู้บริจาคโลหิตต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างบริจาคโลหิต
 • เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
 • งดพูดคุยระหว่างรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในบริเวณสถานที่รับบริจาคโลหิต

เจ้าหน้าที่และสถานที่

 • เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และทำความสะอาดมือเป็นระยะ
 • สถานที่และวัสดุอุปกรณ์รับบริจาคโลหิตมีความสะอาดและปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางการดำเนินการเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับสถานประกอบการของกรมควบคุมโรค

สำหรับผู้ที่เคยป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19

 • ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 งดบริจาคโลหิตชั่วคราว 5 วัน
 • ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ไม่มีอาการแสดงใดๆ งดบริจาคโลหิตชั่วคราว10 วัน หลังจากการตรวจพบเชื้อครั้งสุดท้าย
 • ผู้ที่ป่วยโดยได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และหายป่วยแล้ว งดบริจาคโลหิตชั่วคราว 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ไม่มีอาการใดๆ หลงเหลืออยู่

สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 • กรณีได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้เว้น 7 วัน
 • กรณีมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน ขอให้หายดีก่อน จากนั้นเว้น 7-14 วัน ตามความรุนแรง ของอาการ

บริจาคเลือดได้ทุก 3 เดือน

การบริจาคโลหิตแต่ละครั้ง บริจาคครั้งละ 350 – 450 ซีซี ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของผู้บริจาค คิดเป็น 10 -12% ของปริมาณโลหิตทั้งหมดในร่างกาย ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคโลหิต สามารถบริจาคได้ทุก 3 เดือน

ดูหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ในเพจสภากาชาดไทย

ขอบคุณจากหัวใจ

-+=