เสวนา รู้ทันมะเร็งโรคเลือด ชนิดหายาก MPN ดูแลตัวเองอย่างไรในช่วงโควิด
เสวนาออนไลน์ มะเร็งโรคเลือด ชนิดหายาก MPN รักษาและดูแลตัวเองอย่างไรในช่วงโควิด

มะเร็งโรคเลือด คืออะไร

What is Blood Cancer ?

มะเร็งโรคเลือดคือมะเร็งที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือด ไขกระดูก ระบบต่อมน้ำเหลือง และระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งปัจจัยของการแข็งตัวของเลือด

มะเร็งโรคเลือดที่พบได้บ่อย ได้แก่
มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งไขกระดูก แต่ยังมีมะเร็งโรคเลือดชนิดอื่นๆด้วย

มะเร็งโรคเลือด MPN

MPN Blood Cancer

เป็นชื่อรวมของมะเร็งโรคเลือด ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ต้นกำเนิดที่ทำหน้าที่ผลิตเม็ดเลือด นำไปสู่การผลิตเซลล์เม็ดเลือดมากเกินปกติอย่างรวดเร็ว เป็นมะเร็งที่พบได้ยาก
โดยความผิดปกติแบ่งเป็น 3 ต้นตอ

คลิกที่รูปเพื่ออ่านเพิ่มเติมได้เลย
MPN ชนิดเกล็ดเลือดสูง Polycythemia

เลือดข้น

Polycythemia Vera (PV)
ร่างกายมีการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติ
MPN ชนิดเกล็ดเลือดสูง Thrombocythemia

เกล็ดเลือดสูง

Essential Thrombocythemia (ET)
ร่างกายมีการผลิตเกล็ดเลือดมากกว่าปกติ ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแท้จริง
MPN ชนิดพังผืดในไขกระดูก Myelofibrosis

พังผืดในไขกระดูก

Myelofibrosis (MF) 
มีการสร้างพังผืดในไขกระดูก ซึ่งส่งผลให้ไขกระดูกไม่สามารถผลิตเม็ดเลือดแดงได้ตามปกติ

มะเร็งโรคเลือดชนิดต่างๆ

Types of Blood Cancer

คลิกที่รูปเพื่ออ่านเพิ่มเติมได้เลย

เรื่องราวจากผู้ป่วย

Patient Story

ผู้ป่วย MPN

อาการที่แสดงของโรคจะแตกต่างกันแม้จะอยู่ในสภาวะโรคเดียวกัน อย่างไรก็ตาม มีอาการบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า (Fatigue), ซีดจาง (Anemia), คัน (ltching), เหงื่อออกมากผิดปกติในตอนกลางคืน (Night sweat) และปวดกระดูก (Bone pain) บางรายอาจมีไข้ และน้ำหนักลด เป็นต้น ในผู้ป่วยบางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนเรื่องลิ่มเลือดอุดตัน

รู้จักกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งโรคเลือด

Patient Group

เพื่อแลกเปลี่ยนกำลังใจ เรียนรู้วิธีการรับมือและการอยู่กับมะเร็งแต่ละชนิด

คลิกเพื่อเข้าร่วมแต่ละกลุ่มได้เลย

พันธมิตร

Partners

-+=