มะเร็งคืออะไร

มะเร็งคืออะไร?

มะเร็งนั้นเริ่มต้นภายในเซลล์ในร่างกายของเรา เซลล์นั้นคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สร้างเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะของร่างกายของเรา โดยปกติแล้วเซลล์นั้นจะแบ่งตัวเป็นเซลล์ใหม่ได้ภายใต้การควบคุมของร่างกายของเราเพื่อเป็นการทำงาน, การเจริญเติบโตและการซ่อมแซมร่างกายของเราเอง ในบางครั้งนั้นกระบวนการแบ่งเซลล์นี้ก็ทำงานผิดพลาดและทำให้เซลล์นั้นผิดปกติไป เซลล์ที่ผิดปกตินี้ก็จะยังคงแบ่งตัวต่อไปและทำให้เซลล์เหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆ เซลล์เหล่านี้นั้นก็จะก่อตัวเป็นก้อนขึ้นมา ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “มะเร็ง” แต่ว่าไม่ใช่ทุกก้อนที่เกิดขึ้นมานั้นจะเป็นมะเร็งทั้งหมด ก้อนที่ไม่เป็นเนื้อร้าย คือก้อนเนื้อที่ไม่แพร่กระจายไปที่อื่นๆ ในร่างกาย ส่วนก้อนที่เป็นเนื้อร้าย คือก้อนเนื้อที่สามารถแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียงได้  เซลล์มะเร็งนั้นบางครั้งก็เคลื่อนย้ายตัวเองออกจากก้อนมะเร็งเริ่มต้นของมันไปตามระบบเลือดหรือระบบน้ำเหลืองไปยังอวัยวะอื่นๆ ของร่างกาย เซลล์มะเร็งที่แพร่ะกระจายและพัฒนาเป็นมะเร็งที่อื่นๆ ในร่างกายได้

มะเร็งนั้นเริ่มต้นภายในเซลล์ในร่างกายของเรา เซลล์นั้นคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สร้างเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะของร่างกายของเรา โดยปกติแล้วเซลล์นั้นจะแบ่งตัวเป็นเซลล์ใหม่ได้ภายใต้การควบคุมของร่างกายของเราเพื่อเป็นการทำงาน, การเจริญเติบโตและการซ่อมแซมร่างกายของเรา เซลล์นั้นได้รับสัญญาณจากร่างกายว่าจะแบ่งตัวและเจริญรวมถึงหยุดเติบโตเมื่อเวลาไหน เช่นเมื่อเซลล์นั้นไม่เป็นที่ต้องการแล้ว หรือไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้ว เซลล์ก็จะได้รับสัญญาณว่าให้หยุดทำงานและตายไป มะเร็งนั้นจะเริ่มพัฒนาขึ้นเมื่อการทำงานปกติของเซลล์นั้นผิดเพี้ยนไปและทำให้เซลล์นั้นผิดปกติไป เซลล์ที่ผิดปกตินั้นก็จะแบ่งตัวไปเรื่อยๆ และทำให้เกิดเซลล์ที่ผิดปกติมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจะก่อเป็นก้อนเนื้อ (มะเร็ง) แต่ว่าไม่ใช่ว่าก้อนเนื้อทุกก้อนนั้นจะเป็นก้อนเนื้อมะเร็ง โดยแพทย์นั้นจะบอกได้ว่าก้อนเนื้อนั้นเป็นมะเร็งหรือไม่โดยแพทย์จะตัดเอาตัวอย่างชิ้นเนื้อเยื่อหรือเซลล์จากก้อนนั้นออกมาดู การตัดชิ้นเนื้อตรวจหรือ “ไบอ๊อพซี่” นี้จะได้รับการตรวจต่อไปโดยผู้เชี่ยวชาญผ่านกล้องจุลทรรศน์เพื่อค้นหาเซลล์มะเร็งต่อไปได้ ก้อนที่ไม่เป็นเนื้อร้าย คือก้อนเนื้อที่อาจจะโตขึ้นแต่ว่าไม่แพร่กระจายไปที่อื่นๆ ในร่างกาย โดยมักจะก่อปัญหาขึ้นถ้ามันโตขึ้นไปเบียดอวัยวะอื่นๆ ข้างเคียง ก้อนเนื้อที่เป็นเนื้อร้าย (มะเร็ง) นั้นจะเจริญเข้าไปในเนื้อเยื่อข้างเคียง บางครั้งนั้นเซลล์มะเร็งจะแพร่กระจายจากก้อนมะเร็งแรกไปยังส่วนอื่นของร่างกาย โดยเซลล์มะเร็งนั้นสามารถแพร่กระจายได้ผ่านทางระบบเลือดหรือน้ำเหลืองได้ เมื่อเซลล์นั้นไปยังส่วนอื่นของร่างกายแล้ว มันอาจเริ่มเจริญต่อไปและก่อให้เกิดก้อนมะเร็งได้อีก โดยนี่เรียกว่าเป็นก้อนมะเร็งแพร่กระจาย

ระบบน้ำเหลือง

ระบบน้ำเหลืองนั้นช่วงปกป้องเราจากการติดเชื้อและโรคต่างๆ  โดยน้ำเหลืองนั้นจะไหลรวมมาจากเนื้อเยื่อของร่างกายกลับสู่เลือด ระบบน้ำเหลืองนั้นประกอบด้วย ต่อมน้ำเหลืองนั้นเป็นต่อมที่มีขนาดเล็กรูปทรงคล้ายถั่ว ทำหน้าที่กรองเอาเชื้อโรค (แบคทีเรีย) และโรคจากน้ำเหลือง เมื่อคุณมีต่อมน้ำเหลืองที่ติดเชื้อมันมักจะบวมขึ้นเนื่องจากมันต่อสู้กับการติดเชื้ออยู่

ใครบ้างที่เป็นมะเร็ง?

ในแต่ละปีในสหราชอาณาจักรนั้นมีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกว่า 330,000 ราย ในส่วนนี้คือข้อมูลว่ามะเร็งนั้นส่งผลกระทบต่อคนในอายุต่างๆ กันอย่างไรและมะเร็งชนิดไหนนั้นที่คนมักจะเป็นกัน  มีการคาดการณ์ว่ามากกว่าหนึ่งในสาม (33%) ของประชากรนั้นเป็นมะเร็งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิต มะเร็งเกิดได้กับคนทุกวัย แต่ว่าความเสี่ยงนั้นจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น มะเร็งนั้นมักจะไม่เกิดกับเด็กหรือคนอายุน้อยๆ มากนัก มากกว่าหนึ่งในสาม (36%) ของมะเร็งนั้นตรวจพบในคนที่อายุมากกว่า 75 ปี มากกว่าครึ่งหนึ่ง (53%) ของมะเร็งนั้นเกิดในคนอายุ 50-74 ปี ราว 1 ใน 10 คน (10%) ของมะเร็งนั้นตรวจพบในคนอายุ 25-49 ปี  น้อยกว่า 1 ใน 100 (1%) ของมะเร็งนั้นตรวจพบในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ 15-24 ปี น้อยกว่า 1 ใน 100 (1%) ของมะเร็งนั้นตรวจพบในเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี

มะเร็งที่พบได้บ่อย

มะเร็งบางชนิดนั้นพบได้บ่อยและบางชนิดก็พบได้ยาก จากสถิติในสหราชอาณาจักรนั้น (จากปี 2011) พบว่ามะเร็งที่พบได้บ่อยมากที่สุดในเพศชายคือมะเร็งต่อมลูกหมาก (25% ของมะเร็งทั้งหมดในเพศชาย) ตามด้วยมะเร็งปอด (14%), มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (14%) และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (4%) ในเพศหญิงนั้น จากสถิติพบว่ามะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดคือมะเร็งเต้านม (30%), มะเร็งปอด (12%), มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (11%) และมะเร็งมดลูก (5%)  เกือบหนึ่งในสาม (30%) ของมะเร็งทั้งหมดที่ตรวจพบได้ในเด็กคือมะเร็งเม็ดเลือดขาว ลูคิเมีย วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 15-24 ปี) นั้นมักจะตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ลิมโฟมา (21%) และมะเร็งเซลล์สืบพันธ์ (15%) เช่นมะเร็งอัณฑะ มะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ใหญ่วัย 25-49 ปีนั้นคือมะเร็งเต้านม, มะเร็งเม็ดสี เมลาโนมา, มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง, มะเร็งอัณฑะและมะเร็งปากมดลูก

วิถีชีวิตและมะเร็ง

มะเร็งนั้นมีกว่า 200 ชนิด โดยเราไม่ทราบว่าสาเหตุของมะเร็งส่วนใหญ่นี้เป็นอะไร แต่เราทราบถึงปัจจัยเสี่ยงบางประการที่สามารถเพิ่มหรือส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงการเป็นมะเร็งได้ อายุที่เพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ แต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ได้ ดังเช่น: หยุดสูบบุหรี่ รับประทานอาหารที่สมดุล ระวังไม่ได้ตนเองมีน้ำหนักที่มากเกินไปหรือถ้าคุณมีน้ำหนักมากเกินไปอยู่แล้วก็ขอให้พยายามลดน้ำหนักลง ลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายเป็นประจำ เรานั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการรักษาด้วย ดังนั้นทุกวันนี้หลายคนที่เป็นมะเร็งนั้นก็สามารถที่จะรักษาได้ หรือแม้ว่าจะไม่สามารถรักษาได้ก็มักจะสามารถควบคุมได้ด้วยการรักษาเป็นเวลานานหลายเดือนหรือหลายปี เรามีข้อมูลของมะเร็งชนิดหลักๆ ทั้งหมดและมะเร็งที่พบได้น้อยบางชนิด