มะเร็งชนิดต่างๆ

มะเร็ง คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย โดยมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติเกิดเป็นก้อนเนื้อที่มีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง หรือกระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ ผ่านทางระบบเลือด หรือระบบทางเดินน้ำเหลือง โรคมะเร็งมีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นจุดกำเนิดของโรค และชนิดของเซลล์มะเร็ง โดยทั่วไปมะเร็งแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้

 • Carcinoma มะเร็งคาซิโนมา คือ มะเร็งที่มีจุดกำเนิดมาจากผิวหนัง หรือ เนื้อเยื่อบุอวัยวะ
 • Sarcoma มะเร็งซาโคมา คือ มะเร็งที่มีจุดกำเนิดมาจากกระดูก กระดูกอ่อน ไขมัน กล้ามเนื้อ หรือเส้นเลือด
 • Leukemia มะเร็งลิวคีเมีย คือ มะเร็งที่มีจุดกำเนิดมาจากเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในไขกระดูก ทำให้มีความผิดปกติของเม็ดเลือด
 • Lymphoma and myeloma มะเร็งลิมโฟมา และ ไมอีโลมา คือ มะเร็งที่มีจุดกำเนิดมาจากเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกัน
 • Central nervous system cancers มะเร็งระบบสมอง และไขสันหลัง

มะเร็งชนิดต่างๆ

 • มะเร็งเต้านม
 • มะเร็งปากมดลูก
 • มะเร็งรังไข่
 • มะเร็งมดลูก
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • มะเร็งตับ
 • มะเร็งตับอ่อน
 • มะเร็งปอด
 • มะเร็งโพรงหลังจมูก
 • มะเร็งกล่องเสียง
 • มะเร็งต่อมธัยรอยด์
 • มะเร็งช่องปาก
 • มะเร็งถุงน้ำดีและท่อน้ำดี
 • มะเร็งกระดูก
 • มะเร็งผิวหนัง
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาว
 • มะเร็งและเนื้องอกในระบบประสาท
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • มะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ และ อวัยวะสืบพันธุ์ชาย

ที่มา :

http://www.siphhospital.com/th/news/article/share/240
http://www.nci.go.th/th/Knowledge/index_cancer.html