Run Over Cancer ยิ่งวิ่งยิ่งห่าง…มะเร็ง

กิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นโดย “ผู้ป่วยและอดีตผู้ป่วยมะเร็ง” ร่วมกับหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งโดยมีสัญลักษณ์ “ริบบิ้นหลากสี” เป็นตัวแทนของมะเร็งหลากหลายชนิด สีสันที่สดใสของริบบิ้นเปรียบดังพลังบวกอันเป็นพลังแห่งการแบ่งปันของทุกผู้ร่วมงานที่จะช่วยสนับสนุนให้ ผู้ป่วยมะเร็ง มีพลังที่จะก้าวผ่านวิกฤติไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น โดยภายในงานมีผู้ป่วย อดีตผู้ป่วย และผู้ดูแล ร่วมกันวิ่งมากกว่า 1,300 คน ณ สวนจตุจักร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562