สารคดีชีวิตของ “คุณแม่เวอร์จิเนีย” ผู้ป่วยมะเร็งที่เลือกแนวทาง Palliative Care

สารคดีชีวิตของ “คุณแม่เวอจิเนีย” ผู้ป่วยมะเร็งที่เลือกแนวทาง Palliative Care เพื่อการจากไปอย่างสงบ ถ่ายทอดความรู้สึก และประสบการณ์โดย “คุณหมี”ลูกสาวที่ดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิดจนวาระสุดท้าย เธอต้องก้าวผ่านความเศร้า ความกังวล แต่ด้วยการประคับประคองร่วมกันระหว่างทีมสุขภาพและครอบครัว เจตนาของคุณแม่ก็บรรลุผล และทำให้คุณหมีรู้ซึ้งว่า คุณแม่เลือกเส้นทางนี้เพราะอะไร และมันให้อะไรกับเธอและครอบครัวบ้าง