085-442-4914
ติดต่อเรา

 

Cancer Knowledge

มะเร็งคืออะไร

คนมักจะรู้สึกยินดีเมื่อสิ้นสุดการรักษา และคิดว่า พวกเขาจะสามารถเอามะเร็งออกจากชีวิต และกลับไปใช้ชีวิตปกติ บางคนสามารถทำได้ แต่หลายคนพบว่าเป็นช่วงเวลายากลำบากที่จะปรับตัวกับทุกสิ่ง

มะเร็งชนิดต่างๆ

มะเร็ง คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย โดยมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติเกิดเป็นก้อนเนื้อที่มีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง หรือกระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้

อาการแสดง

คนมักจะรู้สึกยินดีเมื่อสิ้นสุดการรักษา และคิดว่า พวกเขาจะสามารถเอามะเร็งออกจากชีวิต และกลับไปใช้ชีวิตปกติ บางคนสามารถทำได้ แต่หลายคนพบว่าเป็นช่วงเวลายากลำบากที่จะปรับตัวกับทุกสิ่ง

การตรวจพบโรค

คอยสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในการทำงานของร่างกายของคุณหรือความรู้สึกต่างๆ เพื่อให้รู้ทันว่ามีอะไรในร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง

การรักษามะเร็ง

มะเร็งสามารถรักษาได้หลายวิธี มะเร็งบางประเภทก็รักษาเพียงบางส่วนของร่างกายได้นะ

การกลับมาของมะเร็ง

ไม่มีการักษาใดที่จะรับประกันว่าได้ผลเต็ม 100% บางครั้งเซลล์มะเร็งนั้นก็สามารถจะหลงเหลืออยู่และกลับมาเป็นมะเร็งได้ แต่เราก็สามารถรักษาได้อีกครั้ง

เพิ่งตรวจเจอโรค

คนมักจะรู้สึกยินดีเมื่อสิ้นสุดการรักษา และคิดว่า พวกเขาจะสามารถเอามะเร็งออกจากชีวิต และกลับไปใช้ชีวิตปกติ บางคนสามารถทำได้ แต่หลายคนพบว่าเป็นช่วงเวลายากลำบากที่จะปรับตัวกับทุกสิ่ง

อยู่ระหว่างการรักษา

คนมักจะรู้สึกยินดีเมื่อสิ้นสุดการรักษา และคิดว่า พวกเขาจะสามารถเอามะเร็งออกจากชีวิต และกลับไปใช้ชีวิตปกติ บางคนสามารถทำได้ แต่หลายคนพบว่าเป็นช่วงเวลายากลำบากที่จะปรับตัวกับทุกสิ่ง

จบการรักษา

คนมักจะรู้สึกยินดีเมื่อสิ้นสุดการรักษา และคิดว่า พวกเขาจะสามารถเอามะเร็งออกจากชีวิต และกลับไปใช้ชีวิตปกติ บางคนสามารถทำได้ แต่หลายคนพบว่าเป็นช่วงเวลายากลำบากที่จะปรับตัวกับทุกสิ่ง