เพิ่งตรวจเจอโรค

เพิ่งทราบผล?

อาจเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเมื่อได้ทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็ง คุณอาจจะกังวลและไม่แน่ใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต คุณหมอจะอธิบายชนิดของมะเร็งที่คุณเป็นอยู่ ตลอดจนประเภทการทดสอบและการรักษาที่จำเป็นสำหรับคุณ ซึ่งอาจจะเรื่องยากที่คุณต้องรับและเข้าใจข้อมูลทุกๆอย่างที่กล่าวมา เราสามารถให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับ การตรวจและทดสอบ ชนิดของมะเร็ง การรักษาต่างๆและผลที่จะตามมา สำหรับคนจำนวนมาก การได้รับผลวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งอาจเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่ง ดังนั้นการรู้แหล่งความช่วยเหลือด้านการเงินและกำลังใจอาจจะช่วยให้คนเหล่านั้นจัดการกับอนาคตได้ง่ายขึ้นบ้าง คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญด้านมะเร็งของเราเพื่อตอบคำถามต่างๆในการรับมือกับมะเร็ง บางคนนั้นอาจต้องการข้อมูลทางสถิติเพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการรักษา อย่างไรก็ตามแม้ว่าข้อมูลทางสถิติอาจช่วยให้รู้ว่าจะเกิดผลอะไรขึ้นในระดับหนึ่ง แต่คุณหมอก็ไม่สามารถจะให้ความมั่นใจได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้าง

เมื่อได้ทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งนั้นอาจเป็นเรื่องที่น่าตกใจมาก แม้ว่าคุณจะเผื่อใจไว้บ้างแล้วก็ตาม คำว่ามะเร็งอาจนำความน่ากลัวและสะเทือนอารมณ์ อย่างไรก็ตามการได้ทราบว่าเป็นมะเร็งนั้นไม่ได้หมายถึงการหมดสิ้นความหวัง เพราะในปัจจุบัน ผู้คนมากมายได้รับการรักษาให้หายหรือสามารถมีชีวิตอยู่กับมะเร็งหลายปี

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

การทราบข่าวตัวเองเป็นมะเร็งอาจเป็นเรื่องที่หลายคนรับไม่ได้และไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใคร แต่เราช่วยคุณได้ การรักษาอะไรที่จำเป็นสำหรับคุณทำความเข้าใจประเภทของมะเร็งที่คุณเป็น ศึกษาทางเลือกทางการรักษาและผลข้างเคียงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น รู้จักกับหน่วยงานบริการทางการแพทย์และสิ่งที่สามารถบริการให้กับคุณ

ความสัมพันธ์และงาน

หากคุณเพิ่งทราบว่าเป็นมะเร็ง คุณอาจสงสัยว่า จะมีผลต่อความสัมพันธ์และครอบครัวอย่างไร จะบอกกับคนรอบข้างอย่างไร จะจัดการกับงานและการเงินอย่างไร เราจะอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณให้เดินไปต่อได้ในทุกทุกก้าวและเรามีหนทางมากมายที่จะช่วยคุณได้ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เราเพื่อจะตอบคำถามให้คุณในเรื่องมะเร็งและการรักษา พวกเขาสามารถให้คำปรึกษาในทุกๆแง่มุมเกี่ยวกับการอยู่กับมะเร็ง เช่น การทานอาหาร การรับมือกับผลข้างเคียง วิธีการบอกเรื่องมะเร็งกับคนอื่นๆ รวมถึงการจัดการด้านการเงิน พวกเขาสามารถบอกคุณได้ว่ามีกลุ่มที่ช่วยเหลือสนับสนุนในชุมชนคุณที่ใด และจะเข้าถึงที่ปรึกษาคุณได้อย่างไร หรือคุณอาจจะต้องการเข้าร่วมกับกลุ่มชุมชนออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการกับคนอื่นๆ

การถามคำถาม

คุณสามารถถามได้ทุกคำถามที่คิดว่าสำคัญต่อตัวคุณ ไม่มีสื่งใดถูกหรือผิด เราได้รวบรวมคำถามส่วนหนึ่งจากผู้เคยผ่านประสบการณ์นี้มาก่อน ซึ่งอาจจะช่วยคุณได้

สถิติมะเร็ง

คุณหมอและพยาบาลอาจจะใช้ข้อมูลทางสถิติเพื่ออธิบายเกี่ยวกับมะเร็ง ข้อมูลทางสถิติใช้เกี่ยวกับเรื่องใดได้บ้าง ความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง เป็นแนวทางการตัดสินใจในการเลือกวิธีรักษา ข้อมูลในการคาดการณ์เกี่ยวกับอัตราการรอดชีวิต ข้อมูลในสถิตินั้นอาศัยแนวโน้มจากคนกลุ่มใหญ่เพื่อใช้ในการคาดการณ์โอกาสที่จะเกิดขึ้นของสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแต่ละคนบ้าง ข้อมูลสถิติอาจช่วยในการตัดสินใจในการเลือกการรักษา เช่น ผลวิจัยอาจจะพบว่าสามในสี่ของคนจำนวนหนึ่งได้รับผลดีจากการรักษาอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณ แต่ไม่ได้ให้ความมั่นใจได้เลยว่าการรักษานั้นจะได้ผลกับคุณหรือไม่ ด้วยเหตุผลที่ว่าข้อมูลสถิติเป็นภาพรวม แต่สถานการณ์ของคุณเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล จึงไม่มีข้อมูลสถิติใดที่มีความแม่นยำที่จะบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้าง แต่คุณหมอจะช่วยให้คุณเข้าใจได้ว่าจะใช้ข้อมูลนั้นอย่างไรกับการรักษาและในสถานการณ์ของคุณ ไม่แปลกเลยที่ผู้ป่วยหลายคนงงและสับสนกับข้อมูลทางสถิติ ดังนั้นหากคุณไม่เข้าใจจึงสามารถให้หมอหรือพยาบาลอธิบายให้คุณเข้าใจให้ง่ายขึ้นได้หรือสามารถคุยกับผู้เชียวชาญของเรา