ประสบการณ์จริงจากผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม โดยคุณเพชรัตน์

รายการหนี้แผ่นดิน สุขภาพดีกับพรีม่า ช่วง “สายใยความหวัง” ตอน มะเร็งเต้านม โดย คุณเพชรัตน์ นิรมิต กรรมการชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย