โควิด-19 กับการบริจาคเลือด

โควิดติดทางเลือดได้ไหม?

1. ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยคนใด ติดเชื้อโคโรนาไวรัส ไม่ว่าจะเป้น MERS SARS หรือ COVID-19 เลยสักรายเดียว

2. แต่เรารู้ว่า เชื้อโคโรนาไวรัส MERS SARS หรือ COVID-19 ตรวจพบได้ในเลือดของผู้ป่วยในช่วงแรกที่ยังไม่มีอาการ ดังนั้น ในทางทฤษฏี ถ้าไปบริจาคเลือดก็อาจจะอยู่ในเลือดของผู้บริจาคได้ องค์การอนามัยโลก WHO องค์การอาหารและยาอเมริกัน FDA จึงแนะนำให้ผู้ที่เสี่ยงที่เดินทางไปแหล่งระบาด หรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วย ควรงดบริจาคไว้ก่อน

3. ผู้ที่เสี่ยงควรงดบริจาคไว้นานเท่าใด เนื่องจากผู้รับเชื้ออาจไม่มีอาการได้อย่างน้อย 14 วัน ถ้าไม่มีไข้ก็คงจะไม่เป็นโรค ถ้ามีไข้ก็ควรไปโรงพยาบาล ไม่มาบริจาคเลือด แต่เนื่องจากมีรายงานว่า มีบางคนระยะฟักตัวนานถึง 28 วัน จึง แนะนำว่า งดบริจาคไป 28 วันหลังจากเดินทางไปแหล่งระบาด

4. ถ้าเคยป่วยด้วย COVID-19 และหายแล้ว ก็ให้งดบริจาคไป 3 เดือน แต่เนื่องจากผู้ที่หายจากไวรัส คือคนที่มีภูมิต้านทานไวรัส การบริจาคเลือดอาจมีประโยชน์เป็นพิเศษช่วยรักษาผู้อื่นที่กำลังติดเชื้อได้ ท่านอาจจะได้รับการติดต่อจากหน่วยงาน เพื่อขอให้มาช่วยบริจาคเพื่อรักษาคนอื่น

5. ขณะนี้มีวิธีตรวจไวรัสด้วยวิธี RT-PCR แต่ค่าใช้จ่ายสูง ยังไม่สามารถใช้ตรวจเลือดในระบบได้ และความเสี่ยงในการติดเชื้อต่ำมากจึงยังไม่สามารถใช้งานได้ ในเมืองอู่ฮั่นซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยมาก ได้เริ่มทดลองตรวจเลือดผู้บริจาคแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นประโยชน์หรือไม่ รอฟังข้อสรุปต่อไป

6. เนื่องจากผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ไม่สามารถบริจาคได้ เลือดสำรองจึงลดลง จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่ไม่เสี่ยง มาร่วมกันช่วยบริจาคโลหิต อย่างเต็มที่ในตอนนี้ และขอเชิญชวนให้บริจาคทุก 3 เดือน

7. แม้ว่าศูนย์บริการโลหิต เป็นที่ชุมชน แต่ด้วยมาตรการดูแลความสะอาดอย่างเข้มข้น ผู้บริจาคจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ท่านอาจจะป้องกันตัวเองอีกชั้นหนึ่งโดยการใส่หน้ากากผ้า ระหว่างเดินทางมา และระหว่างทำการบริจาคโลหิต

ศ. นพ. อิศรางค์ นุชประยูร
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิชาการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
Thai Cancer Society มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง