แปรงฟันบ้วนปากอยู่เสมอ ช่วยลดเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก ช่วยลดความเสี่ยงโรคแทรกซ้อน

แปรงฟันบ้วนปากอยู่เสมอ ช่วยลดเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก ช่วยลดความเสี่ยงโรคแทรกซ้อน