วันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี เหตุใดจึงกำหนดให้มีวันมะเร็งโลก

วันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี เหตุใดจึงกำหนดให้มีวันมะเร็งโลก