ยินดีต้อนรับสู่ มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง

มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ สิงหาคม 2558 เป็นองค์รกรจิตอาสาที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ป่วย
โรคมะเร็ง ผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาชีพ นักวิชาการ หน่วยงานและ
องค์กรสนับสนุนต่างๆ

 “เราคือเพื่อนที่พร้อมช่วยคุณ”

null

ปรึกษาพูดคุยกับเรา

เราพร้อมตอบคำถามและให้คำปรึกษาทุกท่าน
null

เรียนรู้การอยู่กับมะเร็ง

“รู้จักโรคมะเร็ง” มะเร็ง “ไม่เท่ากับ” ตาย รู้วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเป็นมะเร็ง
null

เรียนรู้สิทธิประกันสุขภาพ

“สิทธิประกันสุขภาพ” รู้สิทธิการรักษาและสิทธิอื่นๆเพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายในระยะยาว
  • null

    จุดเริ่มต้น

    ชมรมเพื่อนมะเร็งไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ สิงหาคม 2558  เป็นองค์กรจิตอาสาที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาชีพ นักวิชาการและหน่วยงาน/องค์กรสนับสนุนต่างๆ ได้แก่สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและมูลนิธิมิตรภาพบำบัด ที่มีความประสงค์จะดูแลช่วยเหลือกันในด้านสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง การรักษา การดูแล การใช้บริการ การดูแลแบบประคับประคอง ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือ

THAI CANCER SOCIETY
มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง

มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ สิงหาคม 2558  เป็นองค์กรจิตอาสาที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาชีพ

สาระน่ารู้และบทความ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้มะเร็งไปกับเรา

คุณสามารถร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโดยการสนับสนุน กิจกรรมชมรม ทั้งในรูปแบบของการบริจาค การสมัครเป็นจิตอาสา หรือการสนับสนุนด้านต่างๆ
Show Buttons
Hide Buttons